מטב מודלים של למידת מכונה ,מטב מודלים של למידת מכונה

import tensorflow as tf
import tensorflow_model_optimization as tfmot
import tf_keras as keras

model = keras.Sequential([...])

pruning_schedule = tfmot.sparsity.keras.PolynomialDecay(
           initial_sparsity=0.0, final_sparsity=0.5,
           begin_step=2000, end_step=4000)

model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(
  model, pruning_schedule=pruning_schedule)
...

model_for_pruning.fit(...)
ערכת הכלים לאופטימיזציה של מודלים של TensorFlow היא חבילת כלים לאופטימיזציה של מודלים של ML לפריסה וביצוע. בין שימושים רבים, ערכת הכלים תומכת בטכניקות המשמשות ל:
 • צמצם את עלות ההשהיה וההסקה עבור מכשירי ענן וקצה (למשל נייד, IoT).
 • פרוס דגמים למכשירי קצה עם הגבלות על עיבוד, זיכרון, צריכת חשמל, שימוש ברשת ושטח אחסון של דגמים.
 • אפשר ביצוע בחומרה קיימת או אופטימיזציה של מאיצים חדשים למטרות מיוחדות.

בחר את הדגם וכלי האופטימיזציה בהתאם למשימה שלך: