Makine öğrenimi modellerini optimize edin ,Makine öğrenimi modellerini optimize edin

import tensorflow as tf
import tensorflow_model_optimization as tfmot
import tf_keras as keras

model = keras.Sequential([...])

pruning_schedule = tfmot.sparsity.keras.PolynomialDecay(
           initial_sparsity=0.0, final_sparsity=0.5,
           begin_step=2000, end_step=4000)

model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(
  model, pruning_schedule=pruning_schedule)
...

model_for_pruning.fit(...)
TensorFlow Model Optimizasyon Araç Takımı , dağıtım ve yürütme için ML modellerini optimize etmeye yönelik bir araçlar paketidir. Pek çok kullanım arasında, araç takımı aşağıdakiler için kullanılan teknikleri destekler:
 • Bulut ve uç cihazlar (ör. mobil, IoT) için gecikmeyi ve çıkarım maliyetini azaltın.
 • Modelleri işleme, bellek, güç tüketimi, ağ kullanımı ve model depolama alanı kısıtlamalarıyla uç cihazlara dağıtın.
 • Yürütmeyi etkinleştirin ve mevcut donanım veya yeni özel amaçlı hızlandırıcılar için optimize edin.

Görevinize bağlı olarak modeli ve optimizasyon aracını seçin: