TensorFlow Quantum, hibrit kuantum-klasik makine öğrenimi için bir kitaplıktır.

# A hybrid quantum-classical model.
model = tf.keras.Sequential([
  # Quantum circuit data comes in inside of tensors.
  tf.keras.Input(shape=(), dtype=tf.dtypes.string),

  # Parametrized Quantum Circuit (PQC) provides output
  # data from the input circuits run on a quantum computer.
  tfq.layers.PQC(my_circuit, [cirq.Z(q1), cirq.X(q0)]),

  # Output data from quantum computer passed through model.
  tf.keras.layers.Dense(50)
])

TensorFlow Quantum (TFQ), hibrit kuantum-klasik ML modellerinin hızlı prototiplenmesi için bir kuantum makine öğrenimi kitaplığıdır. Kuantum algoritmaları ve uygulamaları üzerine yapılan araştırmalar, tamamı TensorFlow'dan olmak üzere Google'ın kuantum hesaplama çerçevelerinden yararlanabilir.

TensorFlow Quantum, kuantum verilerine ve hibrit kuantum-klasik modeller oluşturmaya odaklanır. Cirq'te tasarlanan kuantum hesaplama algoritmalarını ve mantığını entegre eder ve yüksek performanslı kuantum devre simülatörlerinin yanı sıra mevcut TensorFlow API'leriyle uyumlu kuantum hesaplama ilkelleri sağlar. TensorFlow Quantum teknik incelemesinde daha fazlasını okuyun.

Genel bakışla başlayın, ardından dizüstü bilgisayar eğitimlerini çalıştırın.