Modül

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
 • Katmanın giriş türü.

  beyanname

  associatedtype Input
 • Katmanın çıktı türü.

  beyanname

  associatedtype Output : Differentiable
 • Katmanın verilen girdiye uygulanmasından elde edilen çıktıyı döndürür.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  func callAsFunction(_ input: Input) -> Output

  parametreler

  input

  Katmana giriş.

  Geri dönüş değeri

  Çıktı.

 • ileri(_:)

  Varsayılan uygulama

  Katmanın verilen girdiye uygulanmasından elde edilen çıktıyı döndürür.

  Varsayılan Uygulama

  Katmanın verilen girdiye uygulanmasından elde edilen çıktıyı döndürür.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  func forward(_ input: Input) -> Output

  parametreler

  input

  Katmana giriş.

  Geri dönüş değeri

  Çıktı.

"Input": "TensorProtocol", "Output": "DifferentiableTensorProtocol" olduğunda kullanılabilir

 • callAsFunction(_:)

  Varsayılan uygulama

  Varsayılan Uygulama

  Katmanın verilen girdiye uygulanmasından elde edilen açıklamalı çıktıyı döndürür.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func callAsFunction(_ input: Input) -> Output

  parametreler

  input

  Katmana giriş.

  Geri dönüş değeri

  Açıklamalı çıktı.

 • açıklamalı(_ :)

  Uzatma yöntemi

  Annotates output .

  Not: İade output açıklamaları desteklemeyen bir arka plan sistemini kullanarak eğer.

  beyanname

  @differentiable
  public func annotated(_ output: Output) -> Output

  parametreler

  output

  Katmanın çıktısı.

  Geri dönüş değeri

  Açıklamalı çıktı.

 • özet(girdi :)

  Uzatma yöntemi

  Katmanın verilen girdiye uygulanmasından elde edilen açıklamaları döndürür.

  beyanname

  public func summary(input: Input) -> String

  parametreler

  input

  Katmana giriş.

  Geri dönüş değeri

  XLA grafiğinden toplanan tüm ek açıklamalar.