Modül

 • Katmanın giriş türü.

  beyan

  associatedtype Input
 • Katmanın çıktı türü.

  beyan

  associatedtype Output : Differentiable
 • Katmanın verilen girişe uygulanmasıyla elde edilen çıktıyı döndürür.

  beyan

  @differentiable(wrt: self)
  func callAsFunction(_ input: Input) -> Output

  Parametreler

  input

  Katmanın girişi.

  Geri dönüş değeri

  Çıktı.

 • ileri(_:) Varsayılan uygulama

  Katmanın verilen girişe uygulanmasıyla elde edilen çıktıyı döndürür.

  Varsayılan Uygulama

  Katmanın verilen girişe uygulanmasıyla elde edilen çıktıyı döndürür.

  beyan

  @differentiable(wrt: self)
  func forward(_ input: Input) -> Output

  Parametreler

  input

  Katmanın girişi.

  Geri dönüş değeri

  Çıktı.

`Giriş`: `TensorProtocol`, `Output`: `FarklıTensorProtocol` olduğu yerde kullanılabilir
 • callAsFunction(_:) Varsayılan uygulama

  Varsayılan Uygulama

  Katmanın verilen girişe uygulanmasıyla elde edilen açıklamalı çıktıyı döndürür.

  beyan

  @differentiable(wrt: self)
  public func callAsFunction(_ input: Input) -> Output

  Parametreler

  input

  Katmanın girişi.

  Geri dönüş değeri

  Açıklamalı çıktı.

 • açıklamalı(_:) Uzatma yöntemi

  Çıktıya output ekler.

  Not: Ek açıklamaları desteklemeyen bir arka uç kullanılıyorsa output döndürür.

  beyan

  @differentiable
  public func annotated(_ output: Output) -> Output

  Parametreler

  output

  Katmanın çıktısı.

  Geri dönüş değeri

  Açıklamalı çıktı.

 • özet(giriş :) Uzatma yöntemi

  Katmanın verilen girişe uygulanmasıyla elde edilen ek açıklamaları döndürür.

  beyan

  public func summary(input: Input) -> String

  Parametreler

  input

  Katmanın girişi.

  Geri dönüş değeri

  XLA grafiğinden toplanan tüm ek açıklamalar.