Dokumentacja API dla bibliotek tekstowych i NLP.

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Tekst TensorFlow

Dokumentacja API

Pakiet tensorflow_text zapewnia kolekcję klas i operacji powiązanych z tekstem, gotowych do użycia z TensorFlow. Biblioteka może wykonywać wstępne przetwarzanie regularnie wymagane przez modele tekstowe i zawiera inne funkcje przydatne do modelowania sekwencji, których nie zapewnia rdzeń TensorFlow.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji znajdują się w przewodniku

Modele TensorFlow — NLP

Dokumentacja API

Repozytorium TensorFlow Models zapewnia implementacje najnowocześniejszych modeli (SOTA). tensorflow-models-official pip zawiera wiele wysokopoziomowych funkcji i klas do budowania modeli SOTA NLP, w tym nlp.layers , nlp.losses , nlp.models i nlp.tasks .

Możesz zainstalować pakiet za pomocą pip :

$ pip install tensorflow-models-official  # For the latest release
$ #or
$ pip install tf-models-nightly # For the nightly build

Funkcjonalność NLP jest dostępna w tfm.nlp .

import tensorflow_models as tfm
tfm.nlp