مرجع API برای متن و کتابخانه های NLP.

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

متن TensorFlow

مرجع API

بسته tensorflow_text مجموعه‌ای از کلاس‌ها و عملیات مرتبط با متن را فراهم می‌کند که آماده استفاده با TensorFlow هستند. این کتابخانه می‌تواند پیش‌پردازش‌هایی را که به‌طور منظم مورد نیاز مدل‌های مبتنی بر متن است، انجام دهد، و شامل سایر ویژگی‌های مفید برای مدل‌سازی توالی است که توسط TensorFlow هسته ارائه نشده است.

برای جزئیات نصب، به راهنما مراجعه کنید

مدل های TensorFlow - NLP

مرجع API

مخزن TensorFlow Models پیاده سازی هایی از مدل های پیشرفته (SOTA) را ارائه می دهد. بسته tensorflow-models-official شامل بسیاری از توابع و کلاس‌های سطح بالا برای ساخت مدل‌های SOTA NLP از جمله nlp.layers ، nlp.losses ، nlp.models و nlp.tasks است.

می توانید بسته را با pip نصب کنید:

$ pip install tensorflow-models-official  # For the latest release
$ #or
$ pip install tf-models-nightly # For the nightly build

عملکرد NLP در زیر tfm.nlp موجود است.

import tensorflow_models as tfm
tfm.nlp