Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

Metin ve NLP kitaplıkları için API referansı.

TensorFlow Metni

API referansı

tensorflow_text paketi, TensorFlow ile kullanıma hazır metinle ilgili sınıflar ve işlemler koleksiyonu sağlar. Kitaplık, metin tabanlı modellerin düzenli olarak gerektirdiği ön işlemeyi gerçekleştirebilir ve çekirdek TensorFlow tarafından sağlanmayan dizi modelleme için yararlı olan diğer özellikleri içerir.

Kurulum ayrıntıları için kılavuza bakın

TensorFlow Modelleri - NLP

API referansı

TensorFlow Modelleri deposu , son teknoloji (SOTA) modellerin uygulamalarını sağlar. tensorflow-models-official pip paketi, nlp.layers , nlp.losses , nlp.models ve nlp.tasks dahil olmak üzere SOTA NLP modelleri oluşturmak için birçok üst düzey işlev ve sınıf içerir.

Paketi pip ile kurabilirsiniz:

$ pip install tensorflow-models-official  # For the latest release
$ #or
$ pip install tf-models-nightly # For the nightly build

NLP işlevi, tfm.nlp alt modülünde mevcuttur.

import tensorflow_models as tfm
tfm.nlp