این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English


11 مارس 2020

با تشکر از شما برای پیوستن به ما در اولین اجلاس TensorFlow Dev تنها مجازی ما.

برای مطالب بیشتر ، وبلاگ و TensorFlow ما را تماشا کنید!

عکس هایی از TensorFlow Dev Summit 2020