התקנת TensorFlow Graphics

מבנה יציב

TensorFlow גרפיקה תלוי TensorFlow 1.13.1 ומעלה. בנייה לילית של TensorFlow (tf-nightly) נתמכת גם היא.

כדי להתקין את הגירסה האחרונה CPU מ PyPI , לרוץ את הדברים הבאים:

# Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --upgrade tensorflow-graphics

וכדי להתקין את גרסת ה-GPU העדכנית ביותר, הפעל:

# Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --upgrade tensorflow-graphics-gpu

לקבלת עזרה בהתקנה נוספת, תנאים מוקדמים להתקנת הדרכה, ו (אופציונלי) בהקמת סביבות וירטואליות, לראות את מדריך התקנה TensorFlow .

התקנה ממקור - macOS/Linux

אתה יכול גם להתקין ממקור על ידי ביצוע הפקודות הבאות:

git clone https://github.com/tensorflow/graphics.git
sh build_pip_pkg.sh
pip install --upgrade dist/*.whl

התקנת חבילות אופציונליות - לינוקס

כדי להשתמש במטען הנתונים TensorFlow Graphics EXR, יש להתקין את OpenEXR. ניתן לעשות זאת על ידי הפעלת הפקודות הבאות:

sudo apt-get install libopenexr-dev
pip install --upgrade OpenEXR