Instalowanie grafiki TensorFlow

Stabilne kompilacje

Grafika TensorFlow zależy od TensorFlow 1.13.1 lub nowszego. Obsługiwane są także nocne kompilacje TensorFlow (tf-nightly).

Aby zainstalować najnowszą wersję procesora z PyPI , wykonaj następujące polecenie:

# Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --upgrade tensorflow-graphics

i aby zainstalować najnowszą wersję GPU, uruchom:

# Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --upgrade tensorflow-graphics-gpu

Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą instalacji, wskazówki dotyczące instalowania wymagań wstępnych i (opcjonalnie) konfigurowania środowisk wirtualnych, zobacz przewodnik instalacji TensorFlow .

Instalacja ze źródła — macOS/Linux

Można także zainstalować ze źródła, wykonując następujące polecenia:

git clone https://github.com/tensorflow/graphics.git
sh build_pip_pkg.sh
pip install --upgrade dist/*.whl

Instalowanie opcjonalnych pakietów - Linux

Aby korzystać z modułu ładującego dane TensorFlow Graphics EXR, należy zainstalować OpenEXR. Można tego dokonać uruchamiając następujące polecenia:

sudo apt-get install libopenexr-dev
pip install --upgrade OpenEXR