Kreator modeli TensorFlow Lite

Przegląd

Biblioteka TensorFlow Lite Model Maker upraszcza proces uczenia modelu TensorFlow Lite przy użyciu niestandardowego zestawu danych. Wykorzystuje uczenie transferowe, aby zmniejszyć ilość wymaganych danych szkoleniowych i skrócić czas szkolenia.

Obsługiwane zadania

Biblioteka Model Maker obsługuje obecnie następujące zadania ML. Kliknij poniższe łącza, aby zapoznać się z instrukcjami uczenia modelu.

Obsługiwane zadania Narzędzie zadań
Klasyfikacja obrazu: poradnik , API Klasyfikuj obrazy w predefiniowane kategorie.
Wykrywanie obiektów: poradnik , API Wykrywaj obiekty w czasie rzeczywistym.
Klasyfikacja tekstu: tutorial , api Klasyfikuj tekst w predefiniowane kategorie.
BERT Pytanie Odpowiedź: tutorial , api Znajdź odpowiedź w określonym kontekście na dane pytanie z BERT.
Klasyfikacja audio: samouczek , api Klasyfikuj dźwięk w predefiniowane kategorie.
Zalecenie: demo , api Polecaj elementy na podstawie informacji kontekstowych dla scenariusza na urządzeniu.
Wyszukiwarka: tutorial , api Wyszukaj podobny tekst lub obraz w bazie danych.

Jeśli Twoje zadania nie są obsługiwane, najpierw użyj TensorFlow, aby ponownie przeszkolić model TensorFlow za pomocą uczenia transferowego (postępując zgodnie z przewodnikami, takimi jak obrazy , tekst , dźwięk ) lub przeszkol go od podstaw, a następnie przekonwertuj go na model TensorFlow Lite.

Przykład od końca do końca

Kreator modeli umożliwia wytrenowanie modelu TensorFlow Lite przy użyciu niestandardowych zestawów danych w zaledwie kilku wierszach kodu. Oto na przykład kroki uczenia modelu klasyfikacji obrazów.

from tflite_model_maker import image_classifier
from tflite_model_maker.image_classifier import DataLoader

# Load input data specific to an on-device ML app.
data = DataLoader.from_folder('flower_photos/')
train_data, test_data = data.split(0.9)

# Customize the TensorFlow model.
model = image_classifier.create(train_data)

# Evaluate the model.
loss, accuracy = model.evaluate(test_data)

# Export to Tensorflow Lite model and label file in `export_dir`.
model.export(export_dir='/tmp/')

Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku klasyfikacji obrazów .

Instalacja

Istnieją dwa sposoby instalacji Model Maker.

  • Zainstaluj wstępnie skompilowany pakiet pip.
pip install tflite-model-maker

Jeśli chcesz zainstalować wersję nocną, wykonaj polecenie:

pip install tflite-model-maker-nightly
  • Sklonuj kod źródłowy z GitHub i zainstaluj.
git clone https://github.com/tensorflow/examples
cd examples/tensorflow_examples/lite/model_maker/pip_package
pip install -e .

Kreator modeli TensorFlow Lite zależy od pakietu pip TensorFlow. W przypadku sterowników GPU zapoznaj się z przewodnikiem GPU lub instrukcją instalacji TensorFlow.

Dokumentacja API Pythona

Publiczne interfejsy API Kreatora modeli można znaleźć w dokumentacji API .