سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

Module: tfmot.clustering

Module containing code for clustering.

Modules

keras module: Module containing clustering code built on Keras abstractions.