Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

Module: tfmot.clustering

Module containing code for clustering.

Modules

keras module: Module containing clustering code built on Keras abstractions.