צפה בהערות מרכזיות, הפעלות מוצר, סדנאות ועוד מ- Google I / O ראה רשימת השמעה

tfmot.sparsity.keras.PruningSummaries

A Keras callback for adding pruning summaries to tensorboard.

Used in the notebooks

Used in the guide

Logs the sparsity(%) and threshold at a given iteration step.

Methods

set_model

Sets Keras model and writes graph if specified.

set_params