سوالی دارید؟ در انجمن بازدید از انجمن TensorFlow با انجمن ارتباط برقرار کنید

Module: tfmot.sparsity

Module containing code for sparsity.

Modules

keras module: Module containing sparsity code built on Keras abstractions.