มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

Module: tfmot.sparsity

Module containing code for sparsity.

Modules

keras module: Module containing sparsity code built on Keras abstractions.