ConvertibleFromPython

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
public protocol ConvertibleFromPython

ชนิดที่สามารถเริ่มต้นได้จาก PythonObject

  • สร้างตัวอย่างใหม่จากที่กำหนด PythonObject ถ้าเป็นไปได้

    บันทึก

    การแปลงอาจล้มเหลวหากได้รับ PythonObject เช่นเข้ากันไม่ได้ (เช่นงูหลาม string วัตถุไม่สามารถแปลงเป็น Int )

    ประกาศ

    init?(_ object: PythonObject)