DönüştürülebilirFromPython

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
public protocol ConvertibleFromPython

Bir gelen başlatıldı edilebilir bir türü PythonObject .

  • Verilen gelen yeni bir örneğini oluşturur PythonObject mümkünse.

    Not

    Verilirse Dönüşüm başarısız olabilir PythonObject örneği uyumsuz (örneğin bir Python string nesne bir haline dönüştürülemez Int ).

    beyanname

    init?(_ object: PythonObject)