คำถามเกี่ยวกับ TFX? เข้าร่วมกับเราที่ Google I / O!

Module: tfx

Init module for TFX.

Modules

components module: Subpackage for TFX components.

dsl module

extensions module

orchestration module

types module: Subpackage for TFX pipeline types.

version '0.29.0'