Mô hình phục vụ

Giới thiệu

TensorFlow Serve là một hệ thống cung cấp linh hoạt, hiệu suất cao dành cho các mô hình học máy, được thiết kế cho môi trường sản xuất. TensorFlow Serve giúp dễ dàng triển khai các thuật toán và thử nghiệm mới trong khi vẫn giữ nguyên kiến ​​trúc máy chủ và API. Dịch vụ TensorFlow cung cấp khả năng tích hợp ngay lập tức với các mô hình TensorFlow nhưng có thể dễ dàng mở rộng để phục vụ các loại mô hình và dữ liệu khác.

Tài liệu chi tiết dành cho nhà phát triển về TensorFlow Serve có sẵn: