TensorFlow در آموزش تولید

این آموزش‌ها شما را شروع می‌کنند و به شما کمک می‌کنند تا چند روش مختلف کار با TFX را برای گردش‌های کاری تولید و استقرار بیاموزید. به طور خاص، شما دو سبک اصلی توسعه خط لوله TFX را یاد خواهید گرفت:

  • استفاده از InteractiveContext برای توسعه خط لوله در یک نوت بوک، کار با یک جزء در یک زمان. این سبک توسعه را آسان تر و پایتونیک تر می کند.
  • تعریف کل یک خط لوله و اجرای آن با رانر. این همان چیزی است که خطوط لوله شما هنگام استقرار آنها به نظر می رسد.

آموزش های شروع کار

احتمالا ساده ترین خط لوله ای است که می توانید بسازید تا به شما در شروع کار کمک کند. روی دکمه Run in Google Colab کلیک کنید.
بر روی خط لوله ساده برای افزودن مؤلفه های اعتبارسنجی داده ها.
Building در خط لوله اعتبارسنجی داده ها برای افزودن یک جزء مهندسی ویژگی.
بر اساس خط لوله ساده برای افزودن یک جزء تحلیل مدل.

TFX در Google Cloud

Google Cloud محصولات مختلفی مانند BigQuery، Vertex AI را ارائه می دهد تا گردش کار ML شما مقرون به صرفه و مقیاس پذیر باشد. شما یاد خواهید گرفت که چگونه از آن محصولات در خط لوله TFX خود استفاده کنید.
اجرای خطوط لوله در یک سرویس خط لوله مدیریت شده، خطوط لوله ورتکس.
با استفاده از BigQuery به عنوان منبع داده خطوط لوله ML.
با استفاده از منابع ابری برای آموزش ML و ارائه خدمات با Vertex AI.
مقدمه ای بر استفاده از TFX و Cloud AI Platform Pipelines.

مراحل بعدی

هنگامی که درک اولیه ای از TFX دارید، این آموزش ها و راهنماهای اضافی را بررسی کنید. و فراموش نکنید که راهنمای کاربر TFX را بخوانید.
معرفی جزء به جزء TFX، شامل زمینه تعاملی ، یک ابزار توسعه بسیار مفید. روی دکمه Run in Google Colab کلیک کنید.
که نشان می دهد چگونه اجزای TFX سفارشی خود را توسعه دهید.
این دفترچه یادداشت Google Colab نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از اعتبارسنجی داده‌های TensorFlow (TFDV) برای بررسی و تجسم یک مجموعه داده، از جمله تولید آمار توصیفی، استنباط طرح‌واره، و یافتن ناهنجاری‌ها استفاده کرد.
این نوت بوک Google Colab نشان می دهد که چگونه می توان از تحلیل مدل TensorFlow (TFMA) برای بررسی و تجسم ویژگی های یک مجموعه داده و ارزیابی عملکرد یک مدل در چندین محور دقت استفاده کرد.
این آموزش نشان می دهد که چگونه TensorFlow Serving می تواند برای ارائه یک مدل با استفاده از یک REST API ساده استفاده شود.

فیلم ها و به روز رسانی ها

برای دریافت آخرین ویدیوها و به روز رسانی ها، در فهرست پخش و وبلاگ TFX YouTube مشترک شوید.