dòng chảy căng:: ôi:: xuất tinh

#include <math_ops.h>

Tính tổng tích lũy của tensor x dọc theo axis .

Bản tóm tắt

Theo mặc định, op này thực hiện tổng cộng bao gồm, có nghĩa là phần tử đầu tiên của đầu vào giống hệt với phần tử đầu tiên của đầu ra:

tf.cumsum([a, b, c]) # => [a, a + b, a + b + c]

Bằng cách đặt kwarg exclusive thành True , thay vào đó, một cumsum độc quyền sẽ được thực hiện:

tf.cumsum([a, b, c], exclusive=True) # => [0, a, a + b]

Bằng cách đặt kwarg reverse thành True , cumsum được thực hiện theo hướng ngược lại:

tf.cumsum([a, b, c], reverse=True) # => [a + b + c, b + c, c]

Điều này hiệu quả hơn việc sử dụng các hoạt động tf.reverse riêng biệt.

Các kwargs reverseexclusive cũng có thể được kết hợp:

tf.cumsum([a, b, c], exclusive=True, reverse=True) # => [b + c, c, 0]

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • x: Một Tensor . Phải là một trong các loại sau: float32 , float64 , int64 , int32 , uint8 , uint16 , int16 , int8 , complex64 , complex128 , qint8 , quint8 , qint32 , half .
 • trục: Một Tensor kiểu int32 (mặc định: 0). Phải nằm trong phạm vi [-rank(x), rank(x)) .

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • độc quyền: Nếu True , thực hiện cumsum độc quyền.
 • đảo ngược: Một bool (mặc định: Sai).

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Cumsum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input axis)
Cumsum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input axis, const Cumsum::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
out

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Exclusive (bool x)
Reverse (bool x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: Cumsum:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Cumsum .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

ngoài

::tensorflow::Output out

Chức năng công cộng

xuất tinh

 Cumsum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input axis
)

xuất tinh

 Cumsum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input axis,
 const Cumsum::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Loại trừ

Attrs Exclusive(
 bool x
)

Đảo ngược

Attrs Reverse(
 bool x
)