דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

מודול: tfio.genome

צפה במקור ב- GitHub

אופציות הקשורות לגנומיקה לטנסורפלו.

חבילה זו מספקת אפשרויות לקריאת פורמטים נפוצים של קבצי גנומיקה ולביצוע פעולות נפוצות הקשורות ל- IO של גנומיקה.

פונקציות

phred_sequences_to_probability(...) : ממיר ציוני איכות phred גולמיים להסתברות שגיאת בסיס.

read_fastq(...) : קרא קובץ FastQ לטנסור

sequences_to_onehot(...) : המירו רצפי DNA לקידוד נוקליאוטיד חם אחד.