سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

Module: tfl.categorical_calibration_layer

Categorical calibration layer with monotonicity and bound constraints.

Keras implementation of tensorflow lattice categorical calibration layer. This layer takes single or multi-dimensional input and transforms it using lookup tables satisfying monotonicity and bounds constraints if specified.

Classes

class CategoricalCalibrationConstraints: Monotonicity and bounds constraints for categorical calibration layer.

CATEGORICAL_CALIBRATION_KERNEL_NAME 'categorical_calibration_kernel'
DEFAULT_INPUT_VALUE_NAME 'default_input_value'