TensorFlow Lite ในบริการ Google Play

TensorFlow Lite พร้อมใช้งานในรันไทม์บริการ Google Play สำหรับอุปกรณ์ Android ทั้งหมดที่ใช้บริการ Play เวอร์ชันปัจจุบัน รันไทม์นี้ช่วยให้คุณเรียกใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ML) โดยไม่ต้องรวมไลบรารี TensorFlow Lite เข้ากับแอปของคุณแบบคงที่

ด้วย API บริการ Google Play คุณสามารถลดขนาดแอปและรับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากไลบรารีเวอร์ชันเสถียรล่าสุดได้ TensorFlow Lite ในบริการ Google Play เป็นวิธีที่แนะนำในการใช้ TensorFlow Lite บน Android

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานรันไทม์ของบริการ Play ได้ด้วย Quickstart ซึ่งมีคำแนะนำทีละขั้นตอนในการใช้งานแอปพลิเคชันตัวอย่าง หากคุณใช้ TensorFlow Lite แบบสแตนด์อโลนในแอปอยู่แล้ว โปรดดูส่วน การย้ายจาก TensorFlow Lite แบบสแตนด์อโลน เพื่ออัปเดตแอปที่มีอยู่เพื่อใช้รันไทม์ของบริการ Play สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Google Play โปรดดูที่เว็บไซต์ บริการ Google Play

การใช้รันไทม์ของบริการ Play

TensorFlow Lite ในบริการ Google Play มีให้บริการผ่าน API ภาษาการเขียนโปรแกรมต่อไปนี้:

ข้อจำกัด

TensorFlow Lite ในบริการ Google Play มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

  • การสนับสนุนสำหรับผู้รับมอบสิทธิ์การเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์นั้นจำกัดเฉพาะผู้รับมอบสิทธิ์ที่ระบุไว้ในส่วน การเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ ไม่รองรับการเร่งความเร็วอื่น ๆ
  • ไม่รองรับ TensorFlow Lite API รุ่นทดลองหรือที่เลิกใช้แล้ว รวมถึงการดำเนินการที่กำหนดเอง

การสนับสนุนและข้อเสนอแนะ

คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะและรับการสนับสนุนผ่านทาง TensorFlow Issue Tracker โปรดรายงานปัญหาและคำขอการสนับสนุนโดยใช้ เทมเพลตปัญหา สำหรับ TensorFlow Lite ในบริการ Google Play

เงื่อนไขการให้บริการ

การใช้ TensorFlow Lite ใน API ของบริการ Google Play อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google API

ความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูล

เมื่อคุณใช้ TensorFlow Lite ใน API ของบริการ Google Play การประมวลผลข้อมูลอินพุต เช่น รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์บนอุปกรณ์ และ TensorFlow Lite ใน API ของบริการ Google Play จะไม่ส่งข้อมูลนั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถใช้ API ของเราเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ไม่ควรออกจากอุปกรณ์ได้

TensorFlow Lite ใน API ของบริการ Google Play อาจติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google เป็นครั้งคราวเพื่อรับสิ่งต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อบกพร่อง รุ่นที่อัปเดต และข้อมูลความเข้ากันได้ของตัวเร่งฮาร์ดแวร์ TensorFlow Lite ใน API ของบริการ Google Play ยังส่งเมตริกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการใช้งาน API ในแอปของคุณไปยัง Google อีกด้วย Google ใช้ข้อมูลเมตริกนี้เพื่อวัดประสิทธิภาพ แก้ไขข้อบกพร่อง บำรุงรักษาและปรับปรุง API และตรวจจับการใช้งานในทางที่ผิดหรือการละเมิด ตามที่อธิบายเพิ่มเติมใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับแอปของคุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลเมตริก TensorFlow Lite ของ Google ในบริการ Google Play ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อมูลที่เรารวบรวมมีดังต่อไปนี้:

  • ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น ผู้ผลิต รุ่น เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ และบิลด์) และตัวเร่งฮาร์ดแวร์ ML ที่พร้อมใช้งาน (GPU และ DSP) ใช้สำหรับการวินิจฉัยและการวิเคราะห์การใช้งาน
  • ตัวระบุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวินิจฉัยและการวิเคราะห์การใช้งาน
  • ข้อมูลแอป (ชื่อแพ็คเกจ เวอร์ชันแอป) ใช้สำหรับการวินิจฉัยและการวิเคราะห์การใช้งาน
  • การกำหนดค่า API (เช่น มีการใช้ผู้รับมอบสิทธิ์คนใด) ใช้สำหรับการวินิจฉัยและการวิเคราะห์การใช้งาน
  • ประเภทเหตุการณ์ (เช่น การสร้างล่าม การอนุมาน) ใช้สำหรับการวินิจฉัยและการวิเคราะห์การใช้งาน
  • รหัสข้อผิดพลาด ใช้สำหรับการวินิจฉัย
  • การวัดประสิทธิภาพ. ใช้สำหรับการวินิจฉัย

ขั้นตอนถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำแมชชีนเลิร์นนิงไปใช้ในแอปพลิเคชันมือถือของคุณด้วย TensorFlow Lite โปรดดู คู่มือนักพัฒนา TensorFlow Lite คุณสามารถค้นหาโมเดล TensorFlow Lite เพิ่มเติมสำหรับการจำแนกรูปภาพ การตรวจจับวัตถุ และแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้ใน TensorFlow Hub