MlImage.ImageFormat

genel statik özet @interface MlImage.ImageFormat

Bir görüntünün görüntü biçimini belirtir.

Kalıtsal Yöntemler