org.tensorflow.lite

TensorFlowLite modellerini yüklemek ve yürütmek için sınıfları tanımlar.

Arayüzler

Temsilci Yerel bir TensorFlow Lite Delegesi için sarmalayıcı.
TemsilciFabrika Farklı çalışma zamanı tatları için temsilciler oluşturmaya izin verir.
TercümanApi Deneysel yöntemler hariç, TensorFlow Lite model yorumlayıcı arayüzü.
tensör Tensorflow Lite'da kullanılan, yazılan çok boyutlu bir dizi.

sınıflar

Tercüman TensorFlow Lite ile model çıkarımını yönlendirmek için sürücü sınıfı.
Tercüman.Seçenekler Çalışma zamanı yorumlayıcı davranışını denetlemek için bir seçenekler sınıfı.
InterpreterApi.Options Çalışma zamanı yorumlayıcı davranışını denetlemek için bir seçenekler sınıfı.
TercümanFabrika InterpreterApi örnekleri oluşturmak için fabrika.
Tensor.QuantizationParams TFLite Model şema dosyasındaki QuantizationParameters tablosuna karşılık gelen niceleme parametreleri.
TensorFlowLite TensorFlowLite çalışma zamanını ve yerel kodu yüklemek için statik yardımcı program yöntemleri.

Numaralandırmalar

Veri tipi TensorFlow Lite Tensor öğelerin türünü bir numaralandırma olarak temsil eder.
InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime Enum, TensorFlow Lite çalışma zamanı uygulamasının nereden alınacağını temsil eder.
Çalışma ZamanıFlavor Bir TFLite çalışma zamanını temsil eder.