תודה שהתכווננת ל-Google I/O. צפה בכל ההפעלות לפי דרישה צפה לפי דרישה

התייחסות לממשק API של TensorFlow Lite

תיעוד ההפניה ל-API מספק מידע מפורט עבור כל אחת מהמחלקות והשיטות בספריית TensorFlow Lite. בחר את הפלטפורמה המועדפת עליך מהרשימה למטה.

אנו מספקים גם כלים אחרים הקשורים ל-TensorFlow Lite.