התקן למידה מובנית עצבית

ישנן מספר דרכים להגדיר את הסביבה שלך לשימוש בלמידה מובנית עצבית (NSL) ב-TensorFlow:

 • הדרך הקלה ביותר ללמוד ולהשתמש ב-NSL אינה דורשת התקנה: הפעל את מדריכי ה-NSL ישירות בדפדפן שלך באמצעות Google Collaboratory .
 • כדי להשתמש ב-NSL במחשב מקומי, התקן את חבילת ה-NSL עם מנהל חבילות pip של Python.
 • אם יש לך תצורת מחשב ייחודית, בנה NSL ממקור.

התקן למידה מובנית עצבית באמצעות pip

1. התקן את סביבת הפיתוח של Python.

על אובונטו:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

ב-macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

2. צור סביבה וירטואלית.

virtualenv --python python3 "./venv"
source "./venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

3. התקן את TensorFlow

תמיכה במעבד:

pip install 'tensorflow>=1.15.0'

תמיכה ב-GPU:

pip install 'tensorflow-gpu>=1.15.0'

4. התקן את חבילת pip Neural Structured Learning.

pip install --upgrade neural_structured_learning

5. (אופציונלי) מבחן למידה מובנית עצבית.

python -c "import neural_structured_learning as nsl"

בנה את חבילת ה-Pip של Neural Structured Learning

1. התקן את סביבת הפיתוח של Python.

על אובונטו:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

ב-macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

2. התקן את Bazel.

התקן את Bazel , כלי הבנייה המשמש להידור של למידה מובנית עצבית.

3. שכבו את מאגר הלמידה המובנית העצבית.

git clone https://github.com/tensorflow/neural-structured-learning.git

4. צור סביבה וירטואלית.

virtualenv --python python3 "./venv"
source "./venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

5. התקן את Tensorflow

שימו לב ש-NSL דורש גרסת TensorFlow של 1.15 ומעלה. NSL תומך גם ב- TensorFlow 2.0.

תמיכה במעבד:

pip install 'tensorflow>=1.15.0'

תמיכה ב-GPU:

pip install 'tensorflow-gpu>=1.15.0'

6. התקן תלות של למידה מובנית עצבית.

cd neural-structured-learning
pip install --requirement neural_structured_learning/requirements.txt

7. (אופציונלי) מבחן יחידה למידה מובנית עצבית.

bazel test //neural_structured_learning/...

8. בנה את חבילת ה-pip.

python setup.py bdist_wheel --universal --dist-dir="./wheel"

9. התקן את חבילת ה-pip.

pip install --upgrade ./wheel/neural_structured_learning*.whl

10. מבחן למידה מובנית עצבית.

python -c "import neural_structured_learning as nsl"