ติดตั้งการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างประสาท

มีหลายวิธีในการตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อใช้ Neural Structured Learning (NSL) ใน TensorFlow:

 • วิธีที่ง่ายที่สุดในการเรียนรู้และใช้ NSL ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง: เรียกใช้บทช่วยสอน NSL โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณโดยใช้ Google Colaboratory
 • หากต้องการใช้ NSL บนเครื่องภายใน ให้ติดตั้ง แพ็คเกจ NSL ด้วยตัวจัดการแพ็คเกจ pip ของ Python
 • หากคุณมีการกำหนดค่าเครื่องเฉพาะ ให้สร้าง NSL จากแหล่งที่มา

ติดตั้งการเรียนรู้โครงสร้างประสาทโดยใช้ pip

1. ติดตั้งสภาพแวดล้อมการพัฒนา Python

บนอูบุนตู:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

บน macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

2. สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

virtualenv --python python3 "./venv"
source "./venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

3. ติดตั้ง TensorFlow

รองรับซีพียู:

pip install 'tensorflow>=1.15.0'

รองรับจีพียู:

pip install 'tensorflow-gpu>=1.15.0'

4. ติดตั้งแพ็คเกจ pip การเรียนรู้เชิงโครงสร้างประสาท

pip install --upgrade neural_structured_learning

5. (ไม่บังคับ) ทดสอบการเรียนรู้โครงสร้างประสาท

python -c "import neural_structured_learning as nsl"

สร้างแพ็คเกจ pip การเรียนรู้ที่มีโครงสร้างประสาท

1. ติดตั้งสภาพแวดล้อมการพัฒนา Python

บนอูบุนตู:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

บน macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --upgrade virtualenv # system-wide install

2. ติดตั้งบาเซล

ติดตั้ง Bazel ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างที่ใช้ในการรวบรวมการเรียนรู้เชิงโครงสร้างประสาท

3. โคลนพื้นที่เก็บข้อมูลการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างทางประสาท

git clone https://github.com/tensorflow/neural-structured-learning.git

4. สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

virtualenv --python python3 "./venv"
source "./venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

5. ติดตั้งเทนเซอร์โฟลว์

โปรดทราบว่า NSL ต้องใช้ TensorFlow เวอร์ชัน 1.15 ขึ้นไป NSL ยังรองรับ TensorFlow 2.0 อีกด้วย

รองรับซีพียู:

pip install 'tensorflow>=1.15.0'

รองรับจีพียู:

pip install 'tensorflow-gpu>=1.15.0'

6. ติดตั้งการพึ่งพาการเรียนรู้เชิงโครงสร้างประสาท

cd neural-structured-learning
pip install --requirement neural_structured_learning/requirements.txt

7. (ไม่บังคับ) การทดสอบหน่วยการเรียนรู้โครงสร้างประสาท

bazel test //neural_structured_learning/...

8. สร้างแพ็คเกจ pip

python setup.py bdist_wheel --universal --dist-dir="./wheel"

9. ติดตั้งแพ็คเกจ pip

pip install --upgrade ./wheel/neural_structured_learning*.whl

10. ทดสอบการเรียนรู้โครงสร้างประสาท

python -c "import neural_structured_learning as nsl"