הפניה אחראית ל-AI API

תיעוד ההפניה ל-API מספק מידע מפורט עבור המחלקות והשיטות עבור הספריות תחת חבילת הכלים Responsible AI.