การตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ TFX Pipeline และ TensorFlow Data Validation

ในบทช่วยสอนที่ใช้สมุดบันทึกนี้ เราจะสร้างและเรียกใช้ไปป์ไลน์ TFX เพื่อตรวจสอบข้อมูลอินพุตและสร้างแบบจำลอง ML โน๊ตบุ๊คนี้จะขึ้นอยู่กับท่อ TFX ที่เราสร้างขึ้นใน ง่าย TFX ท่อส่งกวดวิชา หากคุณยังไม่ได้อ่านบทช่วยสอนนั้น คุณควรอ่านก่อนดำเนินการกับสมุดบันทึกนี้

งานแรกใน data science หรือ ML project คือการทำความเข้าใจและทำความสะอาดข้อมูล ซึ่งรวมถึง:

 • ทำความเข้าใจประเภทข้อมูล การแจกแจง และข้อมูลอื่นๆ (เช่น ค่าเฉลี่ย หรือจำนวนที่ไม่ซ้ำ) เกี่ยวกับคุณลักษณะแต่ละอย่าง
 • การสร้างสคีมาเบื้องต้นที่อธิบาย data
 • การระบุความผิดปกติและค่าที่ขาดหายไปในข้อมูลที่เกี่ยวกับสคีมาที่กำหนด

ในบทช่วยสอนนี้ เราจะสร้างไปป์ไลน์ TFX สองท่อ

ขั้นแรก เราจะสร้างไปป์ไลน์เพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลและสร้างสคีมาเบื้องต้นของชุดข้อมูลที่กำหนด ท่อนี้จะรวมถึงสององค์ประกอบใหม่ StatisticsGen และ SchemaGen

เมื่อเรามีสคีมาของข้อมูลที่เหมาะสมแล้ว เราจะสร้างไปป์ไลน์เพื่อฝึกโมเดลการจัดหมวดหมู่ ML ตามไปป์ไลน์จากบทช่วยสอนก่อนหน้า ในท่อนี้เราจะใช้สคีมาจากท่อครั้งแรกและเป็นองค์ประกอบใหม่ ExampleValidator , การตรวจสอบข้อมูลของท่าน

สามองค์ประกอบใหม่ StatisticsGen, SchemaGen และ ExampleValidator เป็นส่วน TFX สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบและพวกเขาจะดำเนินการโดยใช้ TensorFlow การตรวจสอบข้อมูล ห้องสมุด

โปรดดู เข้าใจ TFX วางท่อ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ใน TFX

ติดตั้ง

ก่อนอื่นเราต้องติดตั้งแพ็คเกจ TFX Python และดาวน์โหลดชุดข้อมูลที่เราจะใช้สำหรับโมเดลของเรา

อัพเกรด Pip

เพื่อหลีกเลี่ยงการอัพเกรด Pip ในระบบเมื่อรันในเครื่อง ให้ตรวจสอบว่าเรากำลังทำงานใน Colab แน่นอนว่าระบบในพื้นที่สามารถอัพเกรดแยกกันได้

try:
 import colab
 !pip install --upgrade pip
except:
 pass

ติดตั้ง TFX

pip install -U tfx

คุณรีสตาร์ทรันไทม์หรือไม่

หากคุณกำลังใช้ Google Colab ในครั้งแรกที่คุณเรียกใช้เซลล์ด้านบน คุณต้องรีสตาร์ทรันไทม์โดยคลิกที่ปุ่ม "RESTART RUNTIME" ด้านบน หรือใช้เมนู "Runtime > Restart runtime ..." นี่เป็นเพราะวิธีที่ Colab โหลดแพ็คเกจ

ตรวจสอบเวอร์ชัน TensorFlow และ TFX

import tensorflow as tf
print('TensorFlow version: {}'.format(tf.__version__))
from tfx import v1 as tfx
print('TFX version: {}'.format(tfx.__version__))
TensorFlow version: 2.6.2
TFX version: 1.4.0

ตั้งค่าตัวแปร

มีตัวแปรบางตัวที่ใช้กำหนดไปป์ไลน์ คุณสามารถปรับแต่งตัวแปรเหล่านี้ได้ตามต้องการ โดยค่าเริ่มต้น เอาต์พุตทั้งหมดจากไปป์ไลน์จะถูกสร้างขึ้นภายใต้ไดเร็กทอรีปัจจุบัน

import os

# We will create two pipelines. One for schema generation and one for training.
SCHEMA_PIPELINE_NAME = "penguin-tfdv-schema"
PIPELINE_NAME = "penguin-tfdv"

# Output directory to store artifacts generated from the pipeline.
SCHEMA_PIPELINE_ROOT = os.path.join('pipelines', SCHEMA_PIPELINE_NAME)
PIPELINE_ROOT = os.path.join('pipelines', PIPELINE_NAME)
# Path to a SQLite DB file to use as an MLMD storage.
SCHEMA_METADATA_PATH = os.path.join('metadata', SCHEMA_PIPELINE_NAME,
                  'metadata.db')
METADATA_PATH = os.path.join('metadata', PIPELINE_NAME, 'metadata.db')

# Output directory where created models from the pipeline will be exported.
SERVING_MODEL_DIR = os.path.join('serving_model', PIPELINE_NAME)

from absl import logging
logging.set_verbosity(logging.INFO) # Set default logging level.

เตรียมข้อมูลตัวอย่าง

เราจะดาวน์โหลดชุดข้อมูลตัวอย่างเพื่อใช้ในไปป์ไลน์ TFX ของเรา ชุดข้อมูลที่เราใช้เป็น ชุดข้อมูลที่พาลเมอร์เพนกวิน ซึ่งยังใช้ในการอื่น ๆ ตัวอย่าง TFX

มีคุณลักษณะที่เป็นตัวเลขสี่ชุดในชุดข้อมูลนี้:

 • culmen_length_mm
 • culmen_deep_mm
 • flipper_length_mm
 • body_mass_g

คุณลักษณะทั้งหมดได้รับการทำให้เป็นมาตรฐานแล้วให้มีช่วง [0,1] เราจะสร้างรูปแบบการจัดชั้นที่คาดการณ์ species ของนกเพนกวิน

เนื่องจากคอมโพเนนต์ TFX ExampleGen อ่านอินพุตจากไดเร็กทอรี เราจึงต้องสร้างไดเร็กทอรีและคัดลอกชุดข้อมูลไปยังไดเร็กทอรี

import urllib.request
import tempfile

DATA_ROOT = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data') # Create a temporary directory.
_data_url = 'https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/tfx/master/tfx/examples/penguin/data/labelled/penguins_processed.csv'
_data_filepath = os.path.join(DATA_ROOT, "data.csv")
urllib.request.urlretrieve(_data_url, _data_filepath)
('/tmp/tfx-datan3p7t1d2/data.csv', <http.client.HTTPMessage at 0x7f8d2f9f9110>)

ดูไฟล์ CSV อย่างรวดเร็ว

head {_data_filepath}
species,culmen_length_mm,culmen_depth_mm,flipper_length_mm,body_mass_g
0,0.2545454545454545,0.6666666666666666,0.15254237288135594,0.2916666666666667
0,0.26909090909090905,0.5119047619047618,0.23728813559322035,0.3055555555555556
0,0.29818181818181805,0.5833333333333334,0.3898305084745763,0.1527777777777778
0,0.16727272727272732,0.7380952380952381,0.3559322033898305,0.20833333333333334
0,0.26181818181818167,0.892857142857143,0.3050847457627119,0.2638888888888889
0,0.24727272727272717,0.5595238095238096,0.15254237288135594,0.2569444444444444
0,0.25818181818181823,0.773809523809524,0.3898305084745763,0.5486111111111112
0,0.32727272727272727,0.5357142857142859,0.1694915254237288,0.1388888888888889
0,0.23636363636363636,0.9642857142857142,0.3220338983050847,0.3055555555555556

คุณควรจะเห็นคอลัมน์คุณลักษณะห้าคอลัมน์ species เป็นหนึ่งใน 0, 1 หรือ 2 และคุณสมบัติอื่น ๆ ทุกคนควรจะมีค่าระหว่าง 0 และ 1 เราจะสร้างท่อส่ง TFX การวิเคราะห์ชุดข้อมูลนี้

สร้างสคีมาเบื้องต้น

ไปป์ไลน์ TFX ถูกกำหนดโดยใช้ Python API เราจะสร้างไปป์ไลน์เพื่อสร้างสคีมาจากตัวอย่างอินพุตโดยอัตโนมัติ สคีมานี้สามารถตรวจสอบได้โดยมนุษย์และปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ เมื่อสคีมาเสร็จสิ้นแล้ว สามารถใช้สำหรับการฝึกอบรมและการตรวจสอบตัวอย่างในงานในภายหลัง

นอกจากนี้ในการ CsvExampleGen ซึ่งจะใช้ใน ง่าย TFX Pipeline สอน เราจะใช้ StatisticsGen และ SchemaGen :

 • StatisticsGen คำนวณสถิติสำหรับชุดข้อมูล
 • SchemaGen ตรวจสอบสถิติและสร้างสคีข้อมูลเบื้องต้น

ดูคำแนะนำสำหรับแต่ละส่วนประกอบหรือ ชิ้นส่วน TFX กวดวิชา ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบเหล่านี้

เขียนนิยามไปป์ไลน์

เรากำหนดฟังก์ชันเพื่อสร้างไปป์ไลน์ TFX Pipeline วัตถุหมายถึงท่อ TFX ซึ่งสามารถทำงานโดยใช้หนึ่งในระบบท่อประสานที่ TFX สนับสนุน

def _create_schema_pipeline(pipeline_name: str,
              pipeline_root: str,
              data_root: str,
              metadata_path: str) -> tfx.dsl.Pipeline:
 """Creates a pipeline for schema generation."""
 # Brings data into the pipeline.
 example_gen = tfx.components.CsvExampleGen(input_base=data_root)

 # NEW: Computes statistics over data for visualization and schema generation.
 statistics_gen = tfx.components.StatisticsGen(
   examples=example_gen.outputs['examples'])

 # NEW: Generates schema based on the generated statistics.
 schema_gen = tfx.components.SchemaGen(
   statistics=statistics_gen.outputs['statistics'], infer_feature_shape=True)

 components = [
   example_gen,
   statistics_gen,
   schema_gen,
 ]

 return tfx.dsl.Pipeline(
   pipeline_name=pipeline_name,
   pipeline_root=pipeline_root,
   metadata_connection_config=tfx.orchestration.metadata
   .sqlite_metadata_connection_config(metadata_path),
   components=components)

เรียกใช้ไปป์ไลน์

เราจะใช้ LocalDagRunner เป็นในการกวดวิชาก่อนหน้านี้

tfx.orchestration.LocalDagRunner().run(
 _create_schema_pipeline(
   pipeline_name=SCHEMA_PIPELINE_NAME,
   pipeline_root=SCHEMA_PIPELINE_ROOT,
   data_root=DATA_ROOT,
   metadata_path=SCHEMA_METADATA_PATH))
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Using deployment config:
 executor_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "SchemaGen"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.schema_gen.executor.Executor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "StatisticsGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.statistics_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
custom_driver_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.example_gen.driver.FileBasedDriver"
  }
 }
}
metadata_connection_config {
 sqlite {
  filename_uri: "metadata/penguin-tfdv-schema/metadata.db"
  connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
 }
}

INFO:absl:Using connection config:
 sqlite {
 filename_uri: "metadata/penguin-tfdv-schema/metadata.db"
 connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
}

INFO:absl:Component CsvExampleGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:06.420329"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-datan3p7t1d2"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_file_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 5
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "StatisticsGen"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1205 11:10:06.444468 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 11:10:06.453292 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 11:10:06.460209 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 11:10:06.467104 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:select span and version = (0, None)
INFO:absl:latest span and version = (0, None)
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 1
I1205 11:10:06.521926 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=1, input_dict={}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638702606,sum_checksum:1638702606"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-12-05T11:10:06.420329:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}), exec_properties={'input_config': '{\n "splits": [\n  {\n   "name": "single_split",\n   "pattern": "*"\n  }\n ]\n}', 'output_config': '{\n "split_config": {\n  "splits": [\n   {\n    "hash_buckets": 2,\n    "name": "train"\n   },\n   {\n    "hash_buckets": 1,\n    "name": "eval"\n   }\n  ]\n }\n}', 'input_base': '/tmp/tfx-datan3p7t1d2', 'output_file_format': 5, 'output_data_format': 6, 'span': 0, 'version': None, 'input_fingerprint': 'split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638702606,sum_checksum:1638702606'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv-schema/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv-schema/CsvExampleGen/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T11:10:06.420329', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv-schema/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:06.420329"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-datan3p7t1d2"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_file_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 5
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "StatisticsGen"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv-schema"
, pipeline_run_id='2021-12-05T11:10:06.420329')
INFO:absl:Generating examples.
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
INFO:absl:Processing input csv data /tmp/tfx-datan3p7t1d2/* to TFExample.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
INFO:absl:Examples generated.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 1 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638702606,sum_checksum:1638702606"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-12-05T11:10:06.420329:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}) for execution 1
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component CsvExampleGen is finished.
INFO:absl:Component StatisticsGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.statistics_gen.component.StatisticsGen"
 }
 id: "StatisticsGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:06.420329"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema.StatisticsGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:06.420329"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "statistics"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "SchemaGen"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 11:10:08.104562 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 2
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=2, input_dict={'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 15
uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638702606,sum_checksum:1638702606"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-12-05T11:10:06.420329:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638702608076
last_update_time_since_epoch: 1638702608076
, artifact_type: id: 15
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'statistics': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/statistics/2"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-12-05T11:10:06.420329:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}), exec_properties={'exclude_splits': '[]'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/.system/executor_execution/2/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T11:10:06.420329', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/.system/executor_execution/2/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.statistics_gen.component.StatisticsGen"
 }
 id: "StatisticsGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:06.420329"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema.StatisticsGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:06.420329"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "statistics"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "SchemaGen"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv-schema"
, pipeline_run_id='2021-12-05T11:10:06.420329')
INFO:absl:Generating statistics for split train.
INFO:absl:Statistics for split train written to pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/statistics/2/Split-train.
INFO:absl:Generating statistics for split eval.
INFO:absl:Statistics for split eval written to pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/statistics/2/Split-eval.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 2 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'statistics': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/statistics/2"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-12-05T11:10:06.420329:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}) for execution 2
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component StatisticsGen is finished.
INFO:absl:Component SchemaGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.schema_gen.component.SchemaGen"
 }
 id: "SchemaGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:06.420329"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema.SchemaGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "statistics"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "StatisticsGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:06.420329"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema.StatisticsGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ExampleStatistics"
     }
    }
    output_key: "statistics"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "schema"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "infer_feature_shape"
  value {
   field_value {
    int_value: 1
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "StatisticsGen"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 11:10:10.975282 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 3
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=3, input_dict={'statistics': [Artifact(artifact: id: 2
type_id: 17
uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/statistics/2"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-12-05T11:10:06.420329:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638702610957
last_update_time_since_epoch: 1638702610957
, artifact_type: id: 17
name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'schema': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/SchemaGen/schema/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-12-05T11:10:06.420329:SchemaGen:schema:0"
 }
}
, artifact_type: name: "Schema"
)]}), exec_properties={'exclude_splits': '[]', 'infer_feature_shape': 1}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv-schema/SchemaGen/.system/executor_execution/3/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv-schema/SchemaGen/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T11:10:06.420329', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv-schema/SchemaGen/.system/executor_execution/3/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.schema_gen.component.SchemaGen"
 }
 id: "SchemaGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:06.420329"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema.SchemaGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "statistics"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "StatisticsGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:06.420329"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema.StatisticsGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ExampleStatistics"
     }
    }
    output_key: "statistics"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "schema"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "infer_feature_shape"
  value {
   field_value {
    int_value: 1
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "StatisticsGen"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv-schema"
, pipeline_run_id='2021-12-05T11:10:06.420329')
INFO:absl:Processing schema from statistics for split train.
INFO:absl:Processing schema from statistics for split eval.
INFO:absl:Schema written to pipelines/penguin-tfdv-schema/SchemaGen/schema/3/schema.pbtxt.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 3 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'schema': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/SchemaGen/schema/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-12-05T11:10:06.420329:SchemaGen:schema:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Schema"
)]}) for execution 3
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component SchemaGen is finished.
I1205 11:10:11.010145 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type

คุณควรเห็น "INFO:absl:Component SchemaGen is done" ถ้าไปป์ไลน์สำเร็จ

เราจะตรวจสอบผลลัพธ์ของไปป์ไลน์เพื่อทำความเข้าใจชุดข้อมูลของเรา

ตรวจสอบผลลัพธ์ของไปป์ไลน์

ตามที่อธิบายในการกวดวิชาก่อนหน้านี้ท่อ TFX ผลิตสองชนิดของผลสิ่งประดิษฐ์และ เมตาดาต้า DB (MLMD) ซึ่งมีข้อมูลเมตาของสิ่งประดิษฐ์และการประหารชีวิตท่อ เรากำหนดตำแหน่งของเอาต์พุตเหล่านี้ในเซลล์ด้านบน โดยค่าเริ่มต้นสิ่งประดิษฐ์จะถูกเก็บไว้ภายใต้ pipelines ไดเรกทอรีและข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล SQLite ภายใต้ metadata ไดเรกทอรี

คุณสามารถใช้ MLMD API เพื่อค้นหาเอาต์พุตเหล่านี้โดยทางโปรแกรม ขั้นแรก เราจะกำหนดฟังก์ชันยูทิลิตี้บางอย่างเพื่อค้นหาสิ่งประดิษฐ์เอาท์พุตที่เพิ่งสร้างขึ้น

from ml_metadata.proto import metadata_store_pb2
# Non-public APIs, just for showcase.
from tfx.orchestration.portable.mlmd import execution_lib

# TODO(b/171447278): Move these functions into the TFX library.

def get_latest_artifacts(metadata, pipeline_name, component_id):
 """Output artifacts of the latest run of the component."""
 context = metadata.store.get_context_by_type_and_name(
   'node', f'{pipeline_name}.{component_id}')
 executions = metadata.store.get_executions_by_context(context.id)
 latest_execution = max(executions,
             key=lambda e:e.last_update_time_since_epoch)
 return execution_lib.get_artifacts_dict(metadata, latest_execution.id,
                     [metadata_store_pb2.Event.OUTPUT])

# Non-public APIs, just for showcase.
from tfx.orchestration.experimental.interactive import visualizations

def visualize_artifacts(artifacts):
 """Visualizes artifacts using standard visualization modules."""
 for artifact in artifacts:
  visualization = visualizations.get_registry().get_visualization(
    artifact.type_name)
  if visualization:
   visualization.display(artifact)

from tfx.orchestration.experimental.interactive import standard_visualizations
standard_visualizations.register_standard_visualizations()

ตอนนี้เราสามารถตรวจสอบผลลัพธ์จากการดำเนินการไปป์ไลน์ได้แล้ว

# Non-public APIs, just for showcase.
from tfx.orchestration.metadata import Metadata
from tfx.types import standard_component_specs

metadata_connection_config = tfx.orchestration.metadata.sqlite_metadata_connection_config(
  SCHEMA_METADATA_PATH)

with Metadata(metadata_connection_config) as metadata_handler:
 # Find output artifacts from MLMD.
 stat_gen_output = get_latest_artifacts(metadata_handler, SCHEMA_PIPELINE_NAME,
                     'StatisticsGen')
 stats_artifacts = stat_gen_output[standard_component_specs.STATISTICS_KEY]

 schema_gen_output = get_latest_artifacts(metadata_handler,
                      SCHEMA_PIPELINE_NAME, 'SchemaGen')
 schema_artifacts = schema_gen_output[standard_component_specs.SCHEMA_KEY]
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

ถึงเวลาตรวจสอบผลลัพธ์จากแต่ละองค์ประกอบ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น Tensorflow การตรวจสอบข้อมูล (TFDV) ถูกนำมาใช้ใน StatisticsGen และ SchemaGen และ TFDV นอกจากนี้ยังมีภาพของเอาท์พุทจากองค์ประกอบเหล่านี้

ในบทช่วยสอนนี้ เราจะใช้เมธอดตัวช่วยการสร้างภาพใน TFX ซึ่งใช้ TFDV ภายในเพื่อแสดงภาพ

ตรวจสอบผลลัพธ์จาก StatisticsGen

# docs-infra: no-execute
visualize_artifacts(stats_artifacts)

คุณสามารถดูสถิติต่างๆ ของข้อมูลที่ป้อนได้ สถิติเหล่านี้จะจ่ายให้กับ SchemaGen การสร้างสคีเริ่มต้นของข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบผลลัพธ์จาก SchemaGen

visualize_artifacts(schema_artifacts)

สคีมานี้อนุมานโดยอัตโนมัติจากผลลัพธ์ของ StatisticsGen คุณควรจะเห็นฟีเจอร์ FLOAT 4 รายการและฟีเจอร์ INT 1 รายการ

ส่งออกสคีมาเพื่อใช้ในอนาคต

เราจำเป็นต้องตรวจสอบและปรับแต่งสคีมาที่สร้างขึ้น สคีมาที่ตรวจสอบแล้วจะต้องคงอยู่เพื่อใช้ในไปป์ไลน์ที่ตามมาสำหรับการฝึกโมเดล ML กล่าวคือ คุณอาจต้องการเพิ่มไฟล์สคีมาในระบบควบคุมเวอร์ชันของคุณสำหรับกรณีการใช้งานจริง ในบทช่วยสอนนี้ เราจะคัดลอกสคีมาไปยังพาธระบบไฟล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อความง่าย

import shutil

_schema_filename = 'schema.pbtxt'
SCHEMA_PATH = 'schema'

os.makedirs(SCHEMA_PATH, exist_ok=True)
_generated_path = os.path.join(schema_artifacts[0].uri, _schema_filename)

# Copy the 'schema.pbtxt' file from the artifact uri to a predefined path.
shutil.copy(_generated_path, SCHEMA_PATH)
'schema/schema.pbtxt'

การใช้ไฟล์สคี รูปแบบข้อความ Protocol Buffer และตัวอย่างของ TensorFlow เมตาดาต้าโปร Schema

print(f'Schema at {SCHEMA_PATH}-----')
!cat {SCHEMA_PATH}/*
Schema at schema-----
feature {
 name: "body_mass_g"
 type: FLOAT
 presence {
  min_fraction: 1.0
  min_count: 1
 }
 shape {
  dim {
   size: 1
  }
 }
}
feature {
 name: "culmen_depth_mm"
 type: FLOAT
 presence {
  min_fraction: 1.0
  min_count: 1
 }
 shape {
  dim {
   size: 1
  }
 }
}
feature {
 name: "culmen_length_mm"
 type: FLOAT
 presence {
  min_fraction: 1.0
  min_count: 1
 }
 shape {
  dim {
   size: 1
  }
 }
}
feature {
 name: "flipper_length_mm"
 type: FLOAT
 presence {
  min_fraction: 1.0
  min_count: 1
 }
 shape {
  dim {
   size: 1
  }
 }
}
feature {
 name: "species"
 type: INT
 presence {
  min_fraction: 1.0
  min_count: 1
 }
 shape {
  dim {
   size: 1
  }
 }
}

คุณควรตรวจทานและแก้ไขข้อกำหนดสคีมาตามความจำเป็น ในบทช่วยสอนนี้ เราจะใช้สคีมาที่สร้างขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบตัวอย่างอินพุตและฝึกโมเดล ML

เราจะกลับไปท่อที่เราสร้างขึ้นใน ง่าย TFX ไปป์ไลน์การสอน การฝึกอบรมรูปแบบ ML และใช้สคีที่สร้างขึ้นสำหรับการเขียนรหัสการฝึกอบรมรุ่น

นอกจากนี้เรายังจะเพิ่ม ExampleValidator องค์ประกอบซึ่งจะมีลักษณะความผิดปกติและค่าที่ขาดหายไปในชุดข้อมูลที่เข้ามาด้วยความเคารพเค้าร่าง

เขียนโค้ดฝึกโมเดล

เราจำเป็นต้องเขียนโค้ดรูปแบบที่เราทำใน ง่าย TFX ท่อส่งกวดวิชา

ตัวโมเดลเองก็เหมือนกับในบทช่วยสอนก่อนหน้านี้ แต่คราวนี้ เราจะใช้สคีมาที่สร้างจากไปป์ไลน์ก่อนหน้า แทนที่จะระบุคุณสมบัติด้วยตนเอง รหัสส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเราไม่ต้องระบุชื่อและประเภทของคุณสมบัติในไฟล์นี้ แต่เราอ่านได้จากไฟล์สคีมา

_trainer_module_file = 'penguin_trainer.py'
%%writefile {_trainer_module_file}

from typing import List
from absl import logging
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from tfx import v1 as tfx
from tfx_bsl.public import tfxio
from tensorflow_metadata.proto.v0 import schema_pb2

# We don't need to specify _FEATURE_KEYS and _FEATURE_SPEC any more.
# Those information can be read from the given schema file.

_LABEL_KEY = 'species'

_TRAIN_BATCH_SIZE = 20
_EVAL_BATCH_SIZE = 10

def _input_fn(file_pattern: List[str],
       data_accessor: tfx.components.DataAccessor,
       schema: schema_pb2.Schema,
       batch_size: int = 200) -> tf.data.Dataset:
 """Generates features and label for training.

 Args:
  file_pattern: List of paths or patterns of input tfrecord files.
  data_accessor: DataAccessor for converting input to RecordBatch.
  schema: schema of the input data.
  batch_size: representing the number of consecutive elements of returned
   dataset to combine in a single batch

 Returns:
  A dataset that contains (features, indices) tuple where features is a
   dictionary of Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 return data_accessor.tf_dataset_factory(
   file_pattern,
   tfxio.TensorFlowDatasetOptions(
     batch_size=batch_size, label_key=_LABEL_KEY),
   schema=schema).repeat()


def _build_keras_model(schema: schema_pb2.Schema) -> tf.keras.Model:
 """Creates a DNN Keras model for classifying penguin data.

 Returns:
  A Keras Model.
 """
 # The model below is built with Functional API, please refer to
 # https://www.tensorflow.org/guide/keras/overview for all API options.

 # ++ Changed code: Uses all features in the schema except the label.
 feature_keys = [f.name for f in schema.feature if f.name != _LABEL_KEY]
 inputs = [keras.layers.Input(shape=(1,), name=f) for f in feature_keys]
 # ++ End of the changed code.

 d = keras.layers.concatenate(inputs)
 for _ in range(2):
  d = keras.layers.Dense(8, activation='relu')(d)
 outputs = keras.layers.Dense(3)(d)

 model = keras.Model(inputs=inputs, outputs=outputs)
 model.compile(
   optimizer=keras.optimizers.Adam(1e-2),
   loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
   metrics=[keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])

 model.summary(print_fn=logging.info)
 return model


# TFX Trainer will call this function.
def run_fn(fn_args: tfx.components.FnArgs):
 """Train the model based on given args.

 Args:
  fn_args: Holds args used to train the model as name/value pairs.
 """

 # ++ Changed code: Reads in schema file passed to the Trainer component.
 schema = tfx.utils.parse_pbtxt_file(fn_args.schema_path, schema_pb2.Schema())
 # ++ End of the changed code.

 train_dataset = _input_fn(
   fn_args.train_files,
   fn_args.data_accessor,
   schema,
   batch_size=_TRAIN_BATCH_SIZE)
 eval_dataset = _input_fn(
   fn_args.eval_files,
   fn_args.data_accessor,
   schema,
   batch_size=_EVAL_BATCH_SIZE)

 model = _build_keras_model(schema)
 model.fit(
   train_dataset,
   steps_per_epoch=fn_args.train_steps,
   validation_data=eval_dataset,
   validation_steps=fn_args.eval_steps)

 # The result of the training should be saved in `fn_args.serving_model_dir`
 # directory.
 model.save(fn_args.serving_model_dir, save_format='tf')
Writing penguin_trainer.py

ตอนนี้คุณได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการเตรียมการทั้งหมดเพื่อสร้างไปป์ไลน์ TFX สำหรับการฝึกโมเดล

เขียนนิยามไปป์ไลน์

เราจะเพิ่มสององค์ประกอบใหม่ Importer และ ExampleValidator ผู้นำเข้านำไฟล์ภายนอกเข้าสู่ไปป์ไลน์ TFX ในกรณีนี้ เป็นไฟล์ที่มีคำจำกัดความของสคีมา ExampleValidator จะตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนเข้าและตรวจสอบว่าข้อมูลที่ป้อนเข้าทั้งหมดสอดคล้องกับแผนข้อมูลที่เราให้ไว้หรือไม่

def _create_pipeline(pipeline_name: str, pipeline_root: str, data_root: str,
           schema_path: str, module_file: str, serving_model_dir: str,
           metadata_path: str) -> tfx.dsl.Pipeline:
 """Creates a pipeline using predefined schema with TFX."""
 # Brings data into the pipeline.
 example_gen = tfx.components.CsvExampleGen(input_base=data_root)

 # Computes statistics over data for visualization and example validation.
 statistics_gen = tfx.components.StatisticsGen(
   examples=example_gen.outputs['examples'])

 # NEW: Import the schema.
 schema_importer = tfx.dsl.Importer(
   source_uri=schema_path,
   artifact_type=tfx.types.standard_artifacts.Schema).with_id(
     'schema_importer')

 # NEW: Performs anomaly detection based on statistics and data schema.
 example_validator = tfx.components.ExampleValidator(
   statistics=statistics_gen.outputs['statistics'],
   schema=schema_importer.outputs['result'])

 # Uses user-provided Python function that trains a model.
 trainer = tfx.components.Trainer(
   module_file=module_file,
   examples=example_gen.outputs['examples'],
   schema=schema_importer.outputs['result'], # Pass the imported schema.
   train_args=tfx.proto.TrainArgs(num_steps=100),
   eval_args=tfx.proto.EvalArgs(num_steps=5))

 # Pushes the model to a filesystem destination.
 pusher = tfx.components.Pusher(
   model=trainer.outputs['model'],
   push_destination=tfx.proto.PushDestination(
     filesystem=tfx.proto.PushDestination.Filesystem(
       base_directory=serving_model_dir)))

 components = [
   example_gen,

   # NEW: Following three components were added to the pipeline.
   statistics_gen,
   schema_importer,
   example_validator,

   trainer,
   pusher,
 ]

 return tfx.dsl.Pipeline(
   pipeline_name=pipeline_name,
   pipeline_root=pipeline_root,
   metadata_connection_config=tfx.orchestration.metadata
   .sqlite_metadata_connection_config(metadata_path),
   components=components)

เรียกใช้ไปป์ไลน์

tfx.orchestration.LocalDagRunner().run(
 _create_pipeline(
   pipeline_name=PIPELINE_NAME,
   pipeline_root=PIPELINE_ROOT,
   data_root=DATA_ROOT,
   schema_path=SCHEMA_PATH,
   module_file=_trainer_module_file,
   serving_model_dir=SERVING_MODEL_DIR,
   metadata_path=METADATA_PATH))
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Generating ephemeral wheel package for '/tmpfs/src/temp/docs/tutorials/tfx/penguin_trainer.py' (including modules: ['penguin_trainer']).
INFO:absl:User module package has hash fingerprint version 000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '/tmp/tmp50dqc5bp/_tfx_generated_setup.py', 'bdist_wheel', '--bdist-dir', '/tmp/tmp6_kn7s87', '--dist-dir', '/tmp/tmpwt7plki0']
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
 setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
listing git files failed - pretending there aren't any
INFO:absl:Successfully built user code wheel distribution at 'pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl'; target user module is 'penguin_trainer'.
INFO:absl:Full user module path is 'penguin_trainer@pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl'
INFO:absl:Using deployment config:
 executor_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "ExampleValidator"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.example_validator.executor.Executor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Pusher"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.pusher.executor.Executor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "StatisticsGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.statistics_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Trainer"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.trainer.executor.GenericExecutor"
  }
 }
}
custom_driver_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.example_gen.driver.FileBasedDriver"
  }
 }
}
metadata_connection_config {
 sqlite {
  filename_uri: "metadata/penguin-tfdv/metadata.db"
  connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
 }
}

INFO:absl:Using connection config:
 sqlite {
 filename_uri: "metadata/penguin-tfdv/metadata.db"
 connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
}

INFO:absl:Component CsvExampleGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-datan3p7t1d2"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_file_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 5
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "StatisticsGen"
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 11:10:11.685647 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 11:10:11.692644 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 11:10:11.699625 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 11:10:11.708110 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:select span and version = (0, None)
INFO:absl:latest span and version = (0, None)
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 1
I1205 11:10:11.722760 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=1, input_dict={}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638702606,sum_checksum:1638702606"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}), exec_properties={'input_base': '/tmp/tfx-datan3p7t1d2', 'input_config': '{\n "splits": [\n  {\n   "name": "single_split",\n   "pattern": "*"\n  }\n ]\n}', 'output_data_format': 6, 'output_config': '{\n "split_config": {\n  "splits": [\n   {\n    "hash_buckets": 2,\n    "name": "train"\n   },\n   {\n    "hash_buckets": 1,\n    "name": "eval"\n   }\n  ]\n }\n}', 'output_file_format': 5, 'span': 0, 'version': None, 'input_fingerprint': 'split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638702606,sum_checksum:1638702606'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv/CsvExampleGen/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T11:10:11.667239', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-datan3p7t1d2"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_file_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 5
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "StatisticsGen"
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv"
, pipeline_run_id='2021-12-05T11:10:11.667239')
INFO:absl:Generating examples.
INFO:absl:Processing input csv data /tmp/tfx-datan3p7t1d2/* to TFExample.
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
copying penguin_trainer.py -> build/lib
installing to /tmp/tmp6_kn7s87
running install
running install_lib
copying build/lib/penguin_trainer.py -> /tmp/tmp6_kn7s87
running install_egg_info
running egg_info
creating tfx_user_code_Trainer.egg-info
writing tfx_user_code_Trainer.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to tfx_user_code_Trainer.egg-info/dependency_links.txt
writing top-level names to tfx_user_code_Trainer.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
Copying tfx_user_code_Trainer.egg-info to /tmp/tmp6_kn7s87/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3.7.egg-info
running install_scripts
creating /tmp/tmp6_kn7s87/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2.dist-info/WHEEL
creating '/tmp/tmpwt7plki0/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl' and adding '/tmp/tmp6_kn7s87' to it
adding 'penguin_trainer.py'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2.dist-info/METADATA'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2.dist-info/WHEEL'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2.dist-info/top_level.txt'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2.dist-info/RECORD'
removing /tmp/tmp6_kn7s87
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:absl:Examples generated.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 1 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638702606,sum_checksum:1638702606"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}) for execution 1
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component CsvExampleGen is finished.
INFO:absl:Component schema_importer is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.dsl.components.common.importer.Importer"
 }
 id: "schema_importer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.schema_importer"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "result"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "artifact_uri"
  value {
   field_value {
    string_value: "schema"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "reimport"
  value {
   field_value {
    int_value: 0
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "ExampleValidator"
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:Running as an importer node.
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 11:10:12.796727 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Processing source uri: schema, properties: {}, custom_properties: {}
INFO:absl:Component schema_importer is finished.
I1205 11:10:12.806819 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component StatisticsGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.statistics_gen.component.StatisticsGen"
 }
 id: "StatisticsGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.StatisticsGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "statistics"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "ExampleValidator"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 11:10:12.827589 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 3
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=3, input_dict={'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 15
uri: "pipelines/penguin-tfdv/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638702606,sum_checksum:1638702606"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638702612780
last_update_time_since_epoch: 1638702612780
, artifact_type: id: 15
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'statistics': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/statistics/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}), exec_properties={'exclude_splits': '[]'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/.system/executor_execution/3/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T11:10:11.667239', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/.system/executor_execution/3/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.statistics_gen.component.StatisticsGen"
 }
 id: "StatisticsGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.StatisticsGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "statistics"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "ExampleValidator"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv"
, pipeline_run_id='2021-12-05T11:10:11.667239')
INFO:absl:Generating statistics for split train.
INFO:absl:Statistics for split train written to pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/statistics/3/Split-train.
INFO:absl:Generating statistics for split eval.
INFO:absl:Statistics for split eval written to pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/statistics/3/Split-eval.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 3 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'statistics': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/statistics/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}) for execution 3
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component StatisticsGen is finished.
INFO:absl:Component Trainer is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
 }
 id: "Trainer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.Trainer"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Model"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "model_run"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelRun"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "eval_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_trainer@pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "train_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 11:10:15.426606 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 4
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=4, input_dict={'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 15
uri: "pipelines/penguin-tfdv/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1638702606,sum_checksum:1638702606"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638702612780
last_update_time_since_epoch: 1638702612780
, artifact_type: id: 15
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)], 'schema': [Artifact(artifact: id: 2
type_id: 17
uri: "schema"
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638702612810
last_update_time_since_epoch: 1638702612810
, artifact_type: id: 17
name: "Schema"
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'model_run': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model_run/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:Trainer:model_run:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelRun"
)], 'model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:Trainer:model:0"
 }
}
, artifact_type: name: "Model"
)]}), exec_properties={'eval_args': '{\n "num_steps": 5\n}', 'module_path': 'penguin_trainer@pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl', 'custom_config': 'null', 'train_args': '{\n "num_steps": 100\n}'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv/Trainer/.system/executor_execution/4/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv/Trainer/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T11:10:11.667239', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv/Trainer/.system/executor_execution/4/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
 }
 id: "Trainer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.Trainer"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Model"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "model_run"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelRun"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "eval_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_trainer@pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "train_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv"
, pipeline_run_id='2021-12-05T11:10:11.667239')
INFO:absl:Train on the 'train' split when train_args.splits is not set.
INFO:absl:Evaluate on the 'eval' split when eval_args.splits is not set.
INFO:absl:udf_utils.get_fn {'eval_args': '{\n "num_steps": 5\n}', 'module_path': 'penguin_trainer@pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl', 'custom_config': 'null', 'train_args': '{\n "num_steps": 100\n}'} 'run_fn'
INFO:absl:Installing 'pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmpbb1l9_v7', 'pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl']
Processing ./pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl
INFO:absl:Successfully installed 'pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:Training model.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
Installing collected packages: tfx-user-code-Trainer
Successfully installed tfx-user-code-Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Model: "model"
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Layer (type)          Output Shape     Param #   Connected to           
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:body_mass_g (InputLayer)    [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:culmen_depth_mm (InputLayer)  [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:culmen_length_mm (InputLayer)  [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:flipper_length_mm (InputLayer) [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:concatenate (Concatenate)    (None, 4)      0      body_mass_g[0][0]        
INFO:absl:                                 culmen_depth_mm[0][0]      
INFO:absl:                                 culmen_length_mm[0][0]      
INFO:absl:                                 flipper_length_mm[0][0]     
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense (Dense)          (None, 8)      40     concatenate[0][0]        
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_1 (Dense)         (None, 8)      72     dense[0][0]           
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_2 (Dense)         (None, 3)      27     dense_1[0][0]          
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:Total params: 139
INFO:absl:Trainable params: 139
INFO:absl:Non-trainable params: 0
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
100/100 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.5752 - sparse_categorical_accuracy: 0.8165 - val_loss: 0.2294 - val_sparse_categorical_accuracy: 0.9400
2021-12-05 11:10:20.208161: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model/4/Format-Serving/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model/4/Format-Serving/assets
INFO:absl:Training complete. Model written to pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model/4/Format-Serving. ModelRun written to pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model_run/4
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 4 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'model_run': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model_run/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:Trainer:model_run:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelRun"
)], 'model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Model"
)]}) for execution 4
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component Trainer is finished.
I1205 11:10:20.766410 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1205 11:10:20.770478 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component ExampleValidator is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_validator.component.ExampleValidator"
 }
 id: "ExampleValidator"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.ExampleValidator"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "statistics"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "StatisticsGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.StatisticsGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ExampleStatistics"
     }
    }
    output_key: "statistics"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "anomalies"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleAnomalies"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "StatisticsGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 11:10:20.793696 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 5
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=5, input_dict={'statistics': [Artifact(artifact: id: 3
type_id: 19
uri: "pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/statistics/3"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638702615406
last_update_time_since_epoch: 1638702615406
, artifact_type: id: 19
name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)], 'schema': [Artifact(artifact: id: 2
type_id: 17
uri: "schema"
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638702612810
last_update_time_since_epoch: 1638702612810
, artifact_type: id: 17
name: "Schema"
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'anomalies': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/ExampleValidator/anomalies/5"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:ExampleValidator:anomalies:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleAnomalies"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}), exec_properties={'exclude_splits': '[]'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv/ExampleValidator/.system/executor_execution/5/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv/ExampleValidator/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T11:10:11.667239', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv/ExampleValidator/.system/executor_execution/5/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_validator.component.ExampleValidator"
 }
 id: "ExampleValidator"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.ExampleValidator"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
   min_count: 1
  }
 }
 inputs {
  key: "statistics"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "StatisticsGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.StatisticsGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ExampleStatistics"
     }
    }
    output_key: "statistics"
   }
   min_count: 1
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "anomalies"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleAnomalies"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "StatisticsGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv"
, pipeline_run_id='2021-12-05T11:10:11.667239')
INFO:absl:Validating schema against the computed statistics for split train.
INFO:absl:Validation complete for split train. Anomalies written to pipelines/penguin-tfdv/ExampleValidator/anomalies/5/Split-train.
INFO:absl:Validating schema against the computed statistics for split eval.
INFO:absl:Validation complete for split eval. Anomalies written to pipelines/penguin-tfdv/ExampleValidator/anomalies/5/Split-eval.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 5 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'anomalies': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/ExampleValidator/anomalies/5"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:ExampleValidator:anomalies:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleAnomalies"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}) for execution 5
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component ExampleValidator is finished.
INFO:absl:Component Pusher is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
 }
 id: "Pusher"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.Pusher"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "pushed_model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "PushedModel"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "push_destination"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-tfdv\"\n }\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 11:10:20.848567 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Going to run a new execution 6
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=6, input_dict={'model': [Artifact(artifact: id: 5
type_id: 22
uri: "pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1638702620774
last_update_time_since_epoch: 1638702620774
, artifact_type: id: 22
name: "Model"
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'pushed_model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/Pusher/pushed_model/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:Pusher:pushed_model:0"
 }
}
, artifact_type: name: "PushedModel"
)]}), exec_properties={'push_destination': '{\n "filesystem": {\n  "base_directory": "serving_model/penguin-tfdv"\n }\n}', 'custom_config': 'null'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv/Pusher/.system/executor_execution/6/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv/Pusher/.system/stateful_working_dir/2021-12-05T11:10:11.667239', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv/Pusher/.system/executor_execution/6/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
 }
 id: "Pusher"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.Pusher"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-12-05T11:10:11.667239"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "pushed_model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "PushedModel"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "push_destination"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-tfdv\"\n }\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv"
, pipeline_run_id='2021-12-05T11:10:11.667239')
WARNING:absl:Pusher is going to push the model without validation. Consider using Evaluator or InfraValidator in your pipeline.
INFO:absl:Model version: 1638702620
INFO:absl:Model written to serving path serving_model/penguin-tfdv/1638702620.
INFO:absl:Model pushed to pipelines/penguin-tfdv/Pusher/pushed_model/6.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 6 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'pushed_model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/Pusher/pushed_model/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-12-05T11:10:11.667239:Pusher:pushed_model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.4.0"
 }
}
, artifact_type: name: "PushedModel"
)]}) for execution 6
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
I1205 11:10:20.879335 4006 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
INFO:absl:Component Pusher is finished.

คุณควรเห็น "INFO:absl:Component Pusher is done" ถ้าไปป์ไลน์สำเร็จ

ตรวจสอบผลลัพธ์ของไปป์ไลน์

เราได้ฝึกโมเดลการจำแนกประเภทสำหรับเพนกวิน และเรายังตรวจสอบความถูกต้องของตัวอย่างอินพุตในองค์ประกอบ ExampleValidator เราสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์จาก ExampleValidator เหมือนกับที่เราทำกับไปป์ไลน์ก่อนหน้า

metadata_connection_config = tfx.orchestration.metadata.sqlite_metadata_connection_config(
  METADATA_PATH)

with Metadata(metadata_connection_config) as metadata_handler:
 ev_output = get_latest_artifacts(metadata_handler, PIPELINE_NAME,
                  'ExampleValidator')
 anomalies_artifacts = ev_output[standard_component_specs.ANOMALIES_KEY]
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

ตัวอย่างความผิดปกติจาก ExampleValidator สามารถแสดงภาพได้เช่นกัน

visualize_artifacts(anomalies_artifacts)

คุณควรเห็น "ไม่พบความผิดปกติ" สำหรับตัวอย่างแต่ละส่วน เนื่องจากเราใช้ข้อมูลเดียวกันกับที่ใช้สำหรับการสร้างสคีมาในไปป์ไลน์นี้ จึงไม่คาดว่าจะมีความผิดปกติที่นี่ หากคุณเรียกใช้ไปป์ไลน์นี้ซ้ำๆ ด้วยข้อมูลขาเข้าใหม่ ExampleValidator ควรจะสามารถค้นหาความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลใหม่กับสคีมาที่มีอยู่ได้

หากพบความผิดปกติ คุณอาจตรวจสอบข้อมูลของคุณเพื่อดูว่ามีตัวอย่างใดที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของคุณ เอาต์พุตจากส่วนประกอบอื่นๆ เช่น StatisticsGen อาจมีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ความผิดปกติใดๆ ที่พบจะไม่ปิดกั้นการดำเนินการไปป์ไลน์เพิ่มเติม

ขั้นตอนถัดไป

คุณสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ https://www.tensorflow.org/tfx/tutorials

โปรดดู เข้าใจ TFX วางท่อ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ใน TFX