tensorflow :: operaciones :: Softmax

#include <nn_ops.h>

Calcula activaciones softmax.

Resumen

Para cada lote i clase j tenemos

$$softmax[i, j] = exp(logits[i, j]) / sum_j(exp(logits[i, j]))$$

Argumentos:

  • alcance: un objeto de alcance
  • logits: 2-D con forma [batch_size, num_classes] .

Devoluciones:

  • Output : Misma forma que logits .

Constructores y Destructores

Softmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input logits)

Atributos públicos

operation
softmax

Funciones publicas

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atributos públicos

operación

Operation operation

softmax

::tensorflow::Output softmax

Funciones publicas

Softmax

 Softmax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input logits
)

nodo

::tensorflow::Node * node() const 

operador :: tensorflow :: Entrada

 operator::tensorflow::Input() const 

operador :: tensorflow :: Salida

 operator::tensorflow::Output() const