תודה שהתכווננת ל-Google I/O. צפה בכל ההפעלות לפי דרישה צפה לפי דרישה

גרסאות API של TensorFlow

הגרסאות הבאות של TensorFlow api-docs זמינות כעת. תכונות עיקריות, שיפורים ושינויים של כל גרסה זמינים בהערות המהדורה .

TensorFlow 2

TensorFlow 1

ניתן למצוא סניפים מוקדמים יותר של התיעוד ב- GitHub .

,

הגרסאות הבאות של TensorFlow api-docs זמינות כעת. תכונות עיקריות, שיפורים ושינויים של כל גרסה זמינים בהערות המהדורה .

TensorFlow 2

TensorFlow 1

ניתן למצוא סניפים מוקדמים יותר של התיעוד ב- GitHub .

,

הגרסאות הבאות של TensorFlow api-docs זמינות כעת. תכונות עיקריות, שיפורים ושינויים של כל גרסה זמינים בהערות המהדורה .

TensorFlow 2

TensorFlow 1

ניתן למצוא סניפים מוקדמים יותר של התיעוד ב- GitHub .