Google jest zaangażowana w pogłębianie równości rasowej dla czarnych społecznościach. Zobacz jak.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

TensorFlow White Papers

Dokument ten identyfikuje białe papiery o TensorFlow.

Wielkoskalowych Machine Learning Systems na heterogenicznych Rozproszone

Dostęp do tego białego papieru.

Streszczenie: TensorFlow jest interfejsem do wyrażania algorytmów uczenia maszynowego i wdrożenie do wykonywania takich algorytmów. Wyliczoną wyrażona za pomocą TensorFlow mogą być wykonywane z małym lub bez zmian w różnorodnych systemach heterogenicznych, począwszy od urządzeń mobilnych, takich jak telefony i tablety aż do dużych systemów rozproszonych setek maszyn i tysiące urządzeń obliczeniowych, takich jak karty GPU , System jest elastyczny i może być używany do wyrażania różnorodnych algorytmów, w tym szkolenia i wnioskowania algorytmów głębokich modeli sieci neuronowych, i to zostało wykorzystane do prowadzenia badań i wdrażania maszynę systemów do produkcji uczeniu się kilkunastu dziedzin informatyka i innych dziedzinach, w tym rozpoznawania mowy, wizji komputerowej, robotyki, pozyskiwania informacji, przetwarzania języka naturalnego, geograficznego ekstrakcji informacji i obliczeń leków. Niniejszy dokument opisuje interfejs TensorFlow i implementację tego interfejsu, które zbudowaliśmy w Google. API TensorFlow i implementacja referencyjna zostały wydane jako pakiet open source na licencji Apache 2.0 w listopadzie 2015 roku i są dostępne w www.tensorflow.org.

W formacie BibTeX

Jeśli używasz TensorFlow w badaniach i chciałbym przytoczyć system TensorFlow, proponujemy przytoczyć ten dokument.

@misc{tensorflow2015-whitepaper,
title={ {TensorFlow}: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Systems},
url={https://www.tensorflow.org/},
note={Software available from tensorflow.org},
author={
  Mart\'{\i}n~Abadi and
  Ashish~Agarwal and
  Paul~Barham and
  Eugene~Brevdo and
  Zhifeng~Chen and
  Craig~Citro and
  Greg~S.~Corrado and
  Andy~Davis and
  Jeffrey~Dean and
  Matthieu~Devin and
  Sanjay~Ghemawat and
  Ian~Goodfellow and
  Andrew~Harp and
  Geoffrey~Irving and
  Michael~Isard and
  Yangqing Jia and
  Rafal~Jozefowicz and
  Lukasz~Kaiser and
  Manjunath~Kudlur and
  Josh~Levenberg and
  Dandelion~Man\'{e} and
  Rajat~Monga and
  Sherry~Moore and
  Derek~Murray and
  Chris~Olah and
  Mike~Schuster and
  Jonathon~Shlens and
  Benoit~Steiner and
  Ilya~Sutskever and
  Kunal~Talwar and
  Paul~Tucker and
  Vincent~Vanhoucke and
  Vijay~Vasudevan and
  Fernanda~Vi\'{e}gas and
  Oriol~Vinyals and
  Pete~Warden and
  Martin~Wattenberg and
  Martin~Wicke and
  Yuan~Yu and
  Xiaoqiang~Zheng},
 year={2015},
}

Lub w formie tekstowej:

Martín Abadi, Ashish Agarwal, Paul Barham, Eugene Brevdo,
Zhifeng Chen, Craig Citro, Greg S. Corrado, Andy Davis,
Jeffrey Dean, Matthieu Devin, Sanjay Ghemawat, Ian Goodfellow,
Andrew Harp, Geoffrey Irving, Michael Isard, Rafal Jozefowicz, Yangqing Jia,
Lukasz Kaiser, Manjunath Kudlur, Josh Levenberg, Dan Mané, Mike Schuster,
Rajat Monga, Sherry Moore, Derek Murray, Chris Olah, Jonathon Shlens,
Benoit Steiner, Ilya Sutskever, Kunal Talwar, Paul Tucker,
Vincent Vanhoucke, Vijay Vasudevan, Fernanda Viégas,
Oriol Vinyals, Pete Warden, Martin Wattenberg, Martin Wicke,
Yuan Yu, and Xiaoqiang Zheng.
TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems,
2015. Software available from tensorflow.org.

TensorFlow: system na szeroką skalę uczenia maszynowego

Dostęp do tego białego papieru.

Streszczenie: TensorFlow to system machine learning, który działa na dużą skalę oraz w środowiskach heterogenicznych. TensorFlow wykorzystuje dataflow wykresy przedstawiają obliczenia, wspólne państwo, a operacje mutacji że stan. odwzorowuje to węzły grafu przepływu danych na wielu komputerach w klastrze, a wewnątrz maszyny w wielu urządzeń obliczeniowych, w tym procesorów wielordzeniowych, ogólne GPU celu, oraz specjalnie zaprojektowane ASIC znanych jako Tensor jednostek przetwarzania (TPU). Architektura ta daje elastyczność dewelopera aplikacji: podczas gdy w poprzednim parametrze „serwer” projektuje zarządzania dzielonego państwa jest wbudowane w system, TensorFlow pozwala programistom do eksperymentowania z nowymi algorytmami optymalizacji i szkoleniowych. TensorFlow obsługuje wiele aplikacji, z naciskiem na szkolenia i wnioskowania na głębokich sieciach neuronowych. Kilka usług Google korzystają TensorFlow w produkcji, wydaliśmy go jako projekt open source, i stało się szeroko stosowany do badania uczenia maszynowego. W tym artykule opiszemy model TensorFlow przepływ danych i wykazać, że TensorFlow przekonujące wyniki osiąga od kilku aplikacjach rzeczywistych.