Google I/O is a wrap! Catch up on TensorFlow sessions View sessions

Cytowanie TensorFlow

TensorFlow publikuje DOI dla bazy kodu open-source przy użyciu Zenodo.org: 10.5281/zenodo.4724125

Białe księgi TensorFlow są wymienione poniżej do cytowania.

Uczenie maszynowe na dużą skalę w heterogenicznych systemach rozproszonych

Uzyskaj dostęp do tej białej księgi.

Streszczenie: TensorFlow to interfejs do wyrażania algorytmów uczenia maszynowego oraz implementacja do wykonywania takich algorytmów. Obliczenia wyrażone za pomocą TensorFlow mogą być wykonywane z niewielką lub żadną zmianą na szerokiej gamie heterogenicznych systemów, począwszy od urządzeń mobilnych, takich jak telefony i tablety, po systemy rozproszone na dużą skalę, składające się z setek maszyn i tysięcy urządzeń obliczeniowych, takich jak karty GPU . System jest elastyczny i może być używany do wyrażania szerokiej gamy algorytmów, w tym algorytmów uczenia i wnioskowania dla głębokich modeli sieci neuronowych, i był używany do prowadzenia badań i wdrażania systemów uczenia maszynowego do produkcji w kilkunastu obszarach informatyka i inne dziedziny, w tym rozpoznawanie mowy, widzenie komputerowe, robotyka, wyszukiwanie informacji, przetwarzanie języka naturalnego, wyodrębnianie informacji geograficznych i komputerowe odkrywanie leków. W tym artykule opisano interfejs TensorFlow oraz implementację tego interfejsu, którą zbudowaliśmy w Google. Interfejs API TensorFlow i implementacja referencyjna zostały wydane jako pakiet open-source na licencji Apache 2.0 w listopadzie 2015 r. i są dostępne na stronie www.tensorflow.org.

W formacie BibTeX

Jeśli korzystasz z TensorFlow w swoich badaniach i chciałbyś zacytować system TensorFlow, sugerujemy zacytowanie tego dokumentu.

@misc{tensorflow2015-whitepaper,
title={ {TensorFlow}: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Systems},
url={https://www.tensorflow.org/},
note={Software available from tensorflow.org},
author={
  Mart\'{i}n~Abadi and
  Ashish~Agarwal and
  Paul~Barham and
  Eugene~Brevdo and
  Zhifeng~Chen and
  Craig~Citro and
  Greg~S.~Corrado and
  Andy~Davis and
  Jeffrey~Dean and
  Matthieu~Devin and
  Sanjay~Ghemawat and
  Ian~Goodfellow and
  Andrew~Harp and
  Geoffrey~Irving and
  Michael~Isard and
  Yangqing Jia and
  Rafal~Jozefowicz and
  Lukasz~Kaiser and
  Manjunath~Kudlur and
  Josh~Levenberg and
  Dandelion~Man\'{e} and
  Rajat~Monga and
  Sherry~Moore and
  Derek~Murray and
  Chris~Olah and
  Mike~Schuster and
  Jonathon~Shlens and
  Benoit~Steiner and
  Ilya~Sutskever and
  Kunal~Talwar and
  Paul~Tucker and
  Vincent~Vanhoucke and
  Vijay~Vasudevan and
  Fernanda~Vi\'{e}gas and
  Oriol~Vinyals and
  Pete~Warden and
  Martin~Wattenberg and
  Martin~Wicke and
  Yuan~Yu and
  Xiaoqiang~Zheng},
 year={2015},
}

Lub w formie tekstowej:

Martín Abadi, Ashish Agarwal, Paul Barham, Eugene Brevdo,
Zhifeng Chen, Craig Citro, Greg S. Corrado, Andy Davis,
Jeffrey Dean, Matthieu Devin, Sanjay Ghemawat, Ian Goodfellow,
Andrew Harp, Geoffrey Irving, Michael Isard, Rafal Jozefowicz, Yangqing Jia,
Lukasz Kaiser, Manjunath Kudlur, Josh Levenberg, Dan Mané, Mike Schuster,
Rajat Monga, Sherry Moore, Derek Murray, Chris Olah, Jonathon Shlens,
Benoit Steiner, Ilya Sutskever, Kunal Talwar, Paul Tucker,
Vincent Vanhoucke, Vijay Vasudevan, Fernanda Viégas,
Oriol Vinyals, Pete Warden, Martin Wattenberg, Martin Wicke,
Yuan Yu, and Xiaoqiang Zheng.
TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems,
2015. Software available from tensorflow.org.

TensorFlow: system do uczenia maszynowego na dużą skalę

Uzyskaj dostęp do tej białej księgi.

Streszczenie: TensorFlow to system uczenia maszynowego, który działa na dużą skalę i w heterogenicznych środowiskach. TensorFlow używa wykresów przepływu danych do reprezentowania obliczeń, współdzielonego stanu i operacji, które mutują ten stan. Odwzorowuje węzły grafu przepływu danych na wielu maszynach w klastrze oraz w obrębie maszyny na wielu urządzeniach obliczeniowych, w tym wielordzeniowych procesorach, procesorach graficznych ogólnego przeznaczenia i specjalnie zaprojektowanych układach ASIC, znanych jako jednostki przetwarzania tensorów (TPU). Architektura ta zapewnia elastyczność programistom aplikacji: podczas gdy w poprzednich projektach „serwer parametrów” zarządzanie stanem współdzielonym było wbudowane w system, TensorFlow umożliwia programistom eksperymentowanie z nowatorskimi optymalizacjami i algorytmami uczącymi. TensorFlow obsługuje różne aplikacje, skupiając się na uczeniu i wnioskowaniu na temat głębokich sieci neuronowych. Kilka usług Google korzysta z TensorFlow w środowisku produkcyjnym, wydaliśmy go jako projekt open-source i jest on szeroko stosowany do badań nad uczeniem maszynowym. W tym artykule opisujemy model przepływu danych TensorFlow i demonstrujemy atrakcyjną wydajność, jaką TensorFlow osiąga w kilku rzeczywistych aplikacjach.