Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Dodatkowa funkcjonalność dla TensorFlow, obsługiwana przez dodatki SIG.

import tensorflow as tf
import tensorflow_addons as tfa
train,test = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
x_train, y_train = train
x_train = x_train[..., tf.newaxis] / 255.0

# TFA layers and activations
model = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.Conv2D(filters=10, kernel_size=(3,3),
             activation=tfa.activations.gelu),
 tfa.layers.GroupNormalization(groups=5, axis=3),
 tf.keras.layers.Flatten(),
 tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
])

# TFA optimizers, losses and metrics
model.compile(
  optimizer=tfa.optimizers.RectifiedAdam(0.001),
  loss=tfa.losses.TripletSemiHardLoss(),
  metrics=[tfa.metrics.MultiLabelConfusionMatrix(num_classes=10)])

history = model.fit(x_train, y_train, epochs=10)

TensorFlow SIG Addons to repozytorium wpisów społeczności, które są zgodne z ugruntowanymi wzorcami API, ale implementują nowe funkcje niedostępne w podstawowym TensorFlow.

TensorFlow natywnie obsługuje dużą liczbę operatorów, warstw, metryk, strat, optymalizatorów i nie tylko. Jednak w szybko zmieniającej się dziedzinie, takiej jak ML, istnieje wiele interesujących nowych rozwiązań, których nie można zintegrować z rdzeniem TensorFlow (ponieważ ich szerokie zastosowanie nie jest jeszcze jasne lub jest używane głównie przez mniejszą część społeczności).