RSVP for your your local TensorFlow Everywhere event today!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Listy mailingowe

Jako społeczność wykonujemy znaczną część naszej współpracy na publicznych listach mailingowych. Pamiętaj, że jeśli szukasz pomocy w korzystaniu z TensorFlow, najlepszym rozwiązaniem na początek są Stack Overflow i GitHub .

Ogólne listy TensorFlow

 • ogłoszenie - Niskoobrotowe ogłoszenia o nowych wydaniach.
 • dyskusja - ogólna dyskusja społeczności wokół TensorFlow.
 • deweloperzy - dyskusja dla programistów współtworzących TensorFlow.
 • dokumentacja - dyskusja dotycząca współtworzenia dokumentacji TensorFlow. Zobacz tłumaczenia społeczności dla list dokumentów specyficznych dla języka.
 • testowanie - dyskusja i pytania dotyczące testowania TensorFlow 2.

Listy specyficzne dla projektów

Te projekty wewnątrz organizacji TensorFlow GitHub mają listy poświęcone ich społecznościom:

 • hub - dyskusje i współpraca wokół TensorFlow Hub .
 • magenta-discuss - Ogólna dyskusja na temat rozwoju i kierunków Magenty .
 • tensor2tensor - dyskusja i wsparcie rówieśnicze dla Tensor2Tensor.
 • tfjs-announce - Ogłoszenia o nowych wydaniach TensorFlow.js.
 • tfjs - dyskusja i wsparcie rówieśników dla TensorFlow.js.
 • tflite - Dyskusje i wsparcie rówieśników dla TensorFlow Lite.
 • tfprobability - dyskusja i wsparcie rówieśników dla prawdopodobieństwa TensorFlow.
 • tfx - dyskusja i współpraca wokół TensorFlow Extended (TFX) .
 • tpu-users - dyskusja społeczności i wsparcie dla użytkowników TPU.
 • xla-dev - dyskusja dla programistów współtworzących kompilator XLA .

Grupy specjalnego zainteresowania

Grupy specjalnego zainteresowania (SIG) TensorFlow wspierają współpracę społeczności w zakresie określonych projektów. Członkowie tych grup współpracują przy tworzeniu i obsłudze projektów powiązanych z TensorFlow. Chociaż ich archiwa są publiczne, różne grupy SIG mają własne zasady członkostwa.

 • dodatki - Obsługa dodatków SIG, dla rozszerzeń TensorFlow, które potwierdzają działanie stabilnego interfejsu API.
 • build - wsparcie dla SIG Build, do budowania, dystrybucji i pakowania TensorFlow.
 • io - Obsługa SIG IO, dla systemów plików i formatów niedostępnych w rdzeniu TensorFlow.
 • jvm - Obsługa SIG JVM, budowanie obsługi Java i JVM dla TensorFlow.
 • keras - lista mailingowa użytkowników Keras, na potrzeby recenzji projektów i dyskusji związanych z SIG Keras.
 • micro - Obsługa SIG Micro, skupiająca się na wdrożeniu TF Lite o niskim poborze mocy.
 • mlir - Wsparcie dla SIG MLIR, współpraca wokół MLIR, wielopoziomowa reprezentacja pośrednia.
 • sieć - obsługa sieci SIG, w celu dodania protokołów sieciowych innych niż gRPC.
 • rust - Obsługa SIG Rust, dla powiązań języka Rust.
 • swift - Wsparcie dla SIG Swift, rozwijanie Swift dla TensorFlow.
 • tensorboard - Wspieranie SIG TensorBoard, do tworzenia wtyczek i innego wkładu.