Google jest zaangażowany w promowanie równości rasowej dla społeczności czarnych. Zobacz jak.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Podręcznik SIG

Zakres SIG

TensorFlow organizuje grupy specjalnego zainteresowania (SIG), które koncentrują współpracę na określonych obszarach. Grupy SIG wykonują swoją pracę publicznie. Aby dołączyć i wnieść swój wkład, przejrzyj pracę grupy i skontaktuj się z liderem SIG. Zasady członkostwa różnią się w zależności od SIG.

Idealny zakres dla SIG spotyka się z dobrze zdefiniowaną domeną, w której większość uczestników pochodzi ze społeczności. Ponadto powinny istnieć wystarczające dowody na to, że istnieją członkowie społeczności chętni do zaangażowania się i wniesienia wkładu, gdyby grupa interesu została utworzona.

Nie wszystkie grupy SIG będą miały ten sam poziom energii, zakres lub modele zarządzania, więc należy się spodziewać pewnej zmienności.

Zobacz pełną listę SIG TensorFlow .

Nie-cele: czym nie jest SIG

Grupy SIG mają na celu ułatwienie współpracy w ramach wspólnej pracy. SIG jest zatem:

 • To nie forum wsparcia : lista mailingowa i SIG to nie to samo.
 • Nie jest to wymagane od razu : na początku życia projektu możesz nie wiedzieć, czy masz wspólną pracę lub współpracowników.
 • Nie darmowa siła robocza : energia jest potrzebna do wspólnego rozwoju i koordynacji pracy.

Nasze podejście do tworzenia SIG będzie konserwatywne - dzięki łatwości rozpoczynania projektów na GitHub, istnieje wiele możliwości współpracy bez konieczności posiadania SIG.

Cykl życia SIG

Badania i konsultacje

Wnioskodawcy grup powinni zebrać dowody do zatwierdzenia, jak określono poniżej. Niektóre możliwe sposoby do rozważenia to:

 • Dobrze zdefiniowany problem lub zestaw problemów, które grupa miałaby rozwiązać.
 • Konsultacje z członkami społeczności, którzy skorzystaliby na tym, oceniając zarówno korzyści, jak i ich gotowość do zaangażowania.
 • W przypadku istniejących projektów, dowody z problemów i PR, które współautorzy interesują się tematem.
 • Potencjalne cele do osiągnięcia przez grupę.
 • Wymagania dotyczące zasobów do prowadzenia grupy.

Nawet jeśli potrzeba utworzenia SIG wydaje się oczywista, badania i konsultacje są nadal ważne dla sukcesu grupy.

Tworzenie nowej grupy

Nowa grupa powinna postępować zgodnie z poniższą procedurą czarteru. W szczególności musi wykazać:

 • Jasny cel i korzyści dla TensorFlow (dotyczące podprojektu lub obszaru zastosowania)
 • Dwóch lub więcej współpracowników chce pełnić rolę lidera grupy, istnienie innych współpracowników i dowód popytu na grupę
 • Zasoby, które będą początkowo potrzebne (zwykle lista mailingowa i zwykłe połączenie z VC).

Zgoda dla grupy zostanie wydana decyzją Zespołu ds. Społeczności TF, zdefiniowanego jako opiekunowie projektu tensorflow / społeczności. W razie potrzeby zespół skonsultuje się z innymi zainteresowanymi stronami.

Przed przystąpieniem do formalnej części procesu zaleca się skonsultowanie się z zespołem społeczności TensorFlow, pod adresem community-team@tensorflow.org. Jest wysoce prawdopodobne, że konwersacja i iteracja będą wymagane, zanim żądanie SIG będzie gotowe.

Formalna prośba o nową grupę odbywa się poprzez przesłanie statutu jako PR do tensorflow / community i umieszczenie prośby w komentarzach do PR (patrz wzór poniżej). Po zatwierdzeniu PR dla grupy zostanie scalony, a wymagane zasoby zostaną utworzone.

Wniosek o szablon dla nowego SIG

Ten szablon będzie dostępny w repozytorium społeczności: SIG-request-template.md .

Czarter

Każda grupa zostanie powołana na mocy statutu i będzie podlegać kodeksowi postępowania TensorFlow. Archiwa grupy będą publiczne. Członkostwo może być otwarte dla wszystkich bez zgody lub dostępne na żądanie, do czasu zatwierdzenia przez administratora grupy.

Karta musi wyznaczyć administratora. Oprócz administratora, w grupie musi być co najmniej jedna osoba prowadząca (może to być ta sama osoba), która będzie służyć jako punkt kontaktowy w celu koordynacji zgodnie z wymaganiami zespołu społeczności TensorFlow.

Ten statut zostanie wstępnie wysłany na grupową listę mailingową. Repozytorium społeczności w organizacji TensorFlow GitHub będzie archiwizować takie dokumenty i polityki ( przykład z Kubernetes ). Ponieważ każda grupa rozwija swoje praktyki i konwencje, oczekujemy, że udokumentuje je w odpowiedniej części repozytorium społeczności.

Współpraca i integracja

Chociaż nie jest to wymagane, grupa powinna zdecydować się na współpracę za pośrednictwem zaplanowanych połączeń konferencyjnych lub kanałów czatu do prowadzenia spotkań. Wszelkie takie spotkania należy ogłaszać na liście mailingowej, a następnie umieszczać na niej notatki. Regularne spotkania pomagają zwiększać odpowiedzialność i postępy w SIG.

Członkowie zespołu społeczności TensorFlow będą aktywnie monitorować i zachęcać grupę do dyskusji i odpowiednich działań.

Wodowanie

Wymagane czynności:

 • Powiadamianie ogólnych grup dyskusyjnych TensorFlow ( dyskusja @ , deweloperzy @ ).
 • Dodawanie SIG do stron społeczności w witrynie internetowej TensorFlow.

Działania opcjonalne:

 • Tworzenie wpisu na blogu dla społeczności blogów TensorFlow.

Stan zdrowia i rozwiązanie SIG

Zespół społeczności TensorFlow dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dobrą kondycję SIG. Od czasu do czasu prosi SIG o przedstawienie raportu z prac SIG, który posłuży do poinformowania szerszej społeczności TensorFlow o działalności grupy.

Jeśli SIG nie ma już użytecznego celu lub zainteresowanej społeczności, może zostać zarchiwizowany i zaprzestać działalności. Zespół społeczności TF zastrzega sobie prawo do archiwizacji takich nieaktywnych SIG, w celu utrzymania ogólnego stanu projektu, chociaż jest to mniej korzystny wynik. Grupa SIG może również zdecydować się na rozwiązanie, jeśli uzna, że ​​osiągnął koniec okresu użytkowania.