TensorFlow מאוגד

פלטפורמת TensorFlow Federated (TFF) מורכבת משתי שכבות:

  • Federated למידה (FL) , ממשקים ברמה גבוהה לחבר Keras קיימים או שאינם Keras מודלים של למידת מכונה לתוך מסגרת TFF. אתה יכול לבצע משימות בסיסיות, כגון הדרכה מאוחדת או הערכה, מבלי שתצטרך ללמוד את הפרטים של אלגוריתמי למידה מאוחדים.
  • Federated Core (FC) , ברמה נמוכה יותר ממשקים תמציתיים להביע אלגוריתמי Federated מותאם אישית על ידי שילוב TensorFlow עם מפעילי תקשורת מבוזרות בסביבת תכנות פונקציונלית מאוד-מוקלדת.

התחל עם הדרכות TFF שהולכות דרך המושגים TFF הראשי APIs באמצעות דוגמאות מעשיות. הקפד לעקוב אחר הוראות ההתקנה להגדיר הסביבה שלך לשימוש עם TFF.

המדריכים המפורטים יותר (ראה בסרגל הצד השמאלי של דף זה) לאחר מכן מספקים מידע עזר בנושאים חשובים.