ติดตั้ง TensorFlow Federated

มีสองสามวิธีในการตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อใช้ TensorFlow Federated (TFF):

ติดตั้ง TensorFlow Federated โดยใช้ pip

1. ติดตั้งสภาพแวดล้อมการพัฒนา Python

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip  # Python 3

2. สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

python3 -m venv "venv"
source "venv/bin/activate"
pip install --upgrade "pip"

3. ติดตั้งแพ็คเกจ TensorFlow Federated Python ที่เปิดตัว

pip install --upgrade tensorflow-federated

4. ทดสอบ Tensorflow Federated

python -c "import tensorflow_federated as tff; print(tff.federated_computation(lambda: 'Hello World')())"

สร้างแพ็คเกจ TensorFlow Federated Python จากแหล่งที่มา

การสร้างแพ็คเกจ TensorFlow Federated Python จากแหล่งที่มาจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการ:

  • ทำการเปลี่ยนแปลงกับ TensorFlow Federated และทดสอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในส่วนประกอบที่ใช้ TensorFlow Federated ก่อนที่จะส่งหรือเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
  • ใช้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งไปยัง TensorFlow Federated แต่ยังไม่ได้เผยแพร่

1. ติดตั้งสภาพแวดล้อมการพัฒนา Python

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip  # Python 3

2. ติดตั้งบาเซล

ติดตั้ง Bazel ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างที่ใช้ในการคอมไพล์ Tensorflow Federated

3. โคลนพื้นที่เก็บข้อมูล Tensorflow Federated

git clone https://github.com/google-parfait/tensorflow-federated.git
cd "tensorflow-federated"

4. สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

python3 -m venv "venv"
source "venv/bin/activate"
pip install --upgrade "pip"
pip install numpy

5. สร้างแพ็คเกจ TensorFlow Federated Python

mkdir "/tmp/tensorflow_federated"
bazel run //tools/python_package:build_python_package -- \
    --output_dir="/tmp/tensorflow_federated"

6. ออกจากสภาพแวดล้อมเสมือน

deactivate

7. สร้างโครงการใหม่

mkdir "/tmp/project"
cd "/tmp/project"

8. สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนใหม่

python3 -m venv "venv"
source "venv/bin/activate"
pip install --upgrade "pip"

9. ติดตั้งแพ็คเกจ TensorFlow Federated Python

pip install --upgrade "/tmp/tensorflow_federated/"*".whl"

10. ทดสอบ Tensorflow Federated

python -c "import tensorflow_federated as tff; print(tff.federated_computation(lambda: 'Hello World')())"