Hướng dẫn liên kết TensorFlow

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Các hướng dẫn dựa trên colab này sẽ hướng dẫn bạn các khái niệm và API chính của TFF bằng cách sử dụng các ví dụ thực tế. Tài liệu tham khảo có thể được tìm thấy trong hướng dẫn TFF .

Bắt đầu với học liên kết

Bắt đầu với phân tích liên kết

Viết các phép tính liên hợp tùy chỉnh

Các phương pháp hay nhất về mô phỏng

Hướng dẫn trung cấp và nâng cao