Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.

Obsługa GPU

Obsługa procesorów graficznych TensorFlow wymaga zestawu sterowników i bibliotek. Aby uprościć instalację i uniknąć konfliktów bibliotecznych, zalecamy użycie TensorFlow Docker obraz ze wsparciem GPU (tylko Linux). Taka konfiguracja wymaga jedynie sterowniki NVIDIA® GPU .

Te instrukcje instalacji dotyczą najnowszej wersji TensorFlow. Zobacz przetestowane konfiguracje kompilacji dla wersji CUDA® i cuDNN korzystać ze starszych wydań TensorFlow.

Pakiet pipsów

Zobacz pip zainstalować instrukcji dla dostępnych pakietów, wymagania systemów i instrukcji. TensorFlow pip pakiet zawiera wsparcie GPU dla CUDA® obsługujących karty:

pip install tensorflow

Obejmuje guide wsparcie GPU i kroki instalacji do najnowszej wersji stabilnej TensorFlow.

Starsze wersje TensorFlow

W wersjach 1.15 i starszych pakiety CPU i GPU są oddzielne:

pip install tensorflow==1.15   # CPU
pip install tensorflow-gpu==1.15 # GPU

Wymagania sprzętowe

Obsługiwane są następujące urządzenia z obsługą GPU:

 • Karta GPU NVIDIA® z architekturą CUDA® 3.5, 5.0, 6.0, 7.0, 7.5, 8.0 i nowszą niż 8.0. Zobacz listę CUDA® obsługujących karty GPU .
 • Dla układów GPU z nieobsługiwanych architektur CUDA® lub unikania JIT kompilacji z PTX lub stosować różne wersje bibliotek NVIDIA®, zobacz build Linux od źródła przewodnika.
 • Pakiety nie zawierają kodu PTX z wyjątkiem najnowszej obsługiwanej architektury CUDA®; Dlatego TensorFlow nie można załadować na starszych GPU kiedy CUDA_FORCE_PTX_JIT=1 jest ustawiony. (Patrz Application Compatibility o szczegóły.)

Wymagania Systemowe

W systemie musi być zainstalowane następujące oprogramowanie NVIDIA®:

Konfiguracja Linuksa

The apt instrukcje poniżej są najprostszym sposobem, aby zainstalować wymagane oprogramowanie NVIDIA na Ubuntu. Jednakże, jeżeli budowa TensorFlow ze źródła , należy ręcznie zainstalować wymagania programowe wymienione powyżej, oraz rozważyć użycie -devel TensorFlow Docker obraz jako baza.

Zainstalować CUPTI którym statki z CUDA® Toolkit. Dołącz swój katalog instalacyjny do $LD_LIBRARY_PATH zmiennej środowiskowej:

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/lib64

Zainstaluj CUDA z apt

Ta sekcja pokazuje, jak zainstalować CUDA® 11 (TensorFlow >= 2.4.0) na Ubuntu 16.04 i 18.04. Te instrukcje mogą działać w przypadku innych dystrybucji opartych na Debianie.

Ubuntu 18.04 (CUDA 11.0)

# Add NVIDIA package repositories
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/cuda-ubuntu1804.pin
sudo mv cuda-ubuntu1804.pin /etc/apt/preferences.d/cuda-repository-pin-600
sudo apt-key adv --fetch-keys https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/7fa2af80.pub
sudo add-apt-repository "deb https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/ /"
sudo apt-get update

wget http://developer.download.nvidia.com/compute/machine-learning/repos/ubuntu1804/x86_64/nvidia-machine-learning-repo-ubuntu1804_1.0.0-1_amd64.deb

sudo apt install ./nvidia-machine-learning-repo-ubuntu1804_1.0.0-1_amd64.deb
sudo apt-get update

wget https://developer.download.nvidia.com/compute/machine-learning/repos/ubuntu1804/x86_64/libnvinfer7_7.1.3-1+cuda11.0_amd64.deb
sudo apt install ./libnvinfer7_7.1.3-1+cuda11.0_amd64.deb
sudo apt-get update

# Install development and runtime libraries (~4GB)
sudo apt-get install --no-install-recommends \
  cuda-11-0 \
  libcudnn8=8.0.4.30-1+cuda11.0 \
  libcudnn8-dev=8.0.4.30-1+cuda11.0

# Reboot. Check that GPUs are visible using the command: nvidia-smi

# Install TensorRT. Requires that libcudnn8 is installed above.
sudo apt-get install -y --no-install-recommends libnvinfer7=7.1.3-1+cuda11.0 \
  libnvinfer-dev=7.1.3-1+cuda11.0 \
  libnvinfer-plugin7=7.1.3-1+cuda11.0

Ubuntu 16.04 (CUDA 11.0)

# Add NVIDIA package repositories
# Add HTTPS support for apt-key
sudo apt-get install gnupg-curl
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1604/x86_64/cuda-ubuntu1604.pin
sudo mv cuda-ubuntu1604.pin /etc/apt/preferences.d/cuda-repository-pin-600
sudo apt-key adv --fetch-keys https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1604/x86_64/7fa2af80.pub
sudo add-apt-repository "deb https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1604/x86_64/ /"
sudo apt-get update
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/machine-learning/repos/ubuntu1604/x86_64/nvidia-machine-learning-repo-ubuntu1604_1.0.0-1_amd64.deb
sudo apt install ./nvidia-machine-learning-repo-ubuntu1604_1.0.0-1_amd64.deb
sudo apt-get update
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/machine-learning/repos/ubuntu1604/x86_64/libnvinfer7_7.1.3-1+cuda11.0_amd64.deb
sudo apt install ./libnvinfer7_7.1.3-1+cuda11.0_amd64.deb
sudo apt-get update

# Install development and runtime libraries (~4GB)
sudo apt-get install --no-install-recommends \
  cuda-11-0 \
  libcudnn8=8.0.4.30-1+cuda11.0 \
  libcudnn8-dev=8.0.4.30-1+cuda11.0


# Reboot. Check that GPUs are visible using the command: nvidia-smi

# Install TensorRT. Requires that libcudnn7 is installed above.
sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
  libnvinfer7=7.1.3-1+cuda11.0 \
  libnvinfer-dev=7.1.3-1+cuda11.0 \
  libnvinfer-plugin7=7.1.3-1+cuda11.0 \
  libnvinfer-plugin-dev=7.1.3-1+cuda11.0

Konfiguracja systemu Windows

Zobacz wymagania sprzętowe i wymagania programowe wymienione powyżej. Przeczytaj CUDA® zainstalować instrukcji dla Windows .

Upewnij się, że zainstalowane pakiety oprogramowania NVIDIA są zgodne z wersjami wymienionymi powyżej. W szczególności TensorFlow nie będzie ładować bez cuDNN64_8.dll pliku. Aby użyć innej wersji, zobacz build Windows z źródłowego przewodnika.

Dodaj katalogi instalacyjne CUDA®, CUPTI i cuDNN w %PATH% zmiennej środowiskowej. Na przykład, jeśli CUDA® Toolkit jest zainstalowany na C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.0 i cuDNN do C:\tools\cuda , zaktualizuj %PATH% dopasować:

SET PATH=C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.0\bin;%PATH%
SET PATH=C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.0\extras\CUPTI\lib64;%PATH%
SET PATH=C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.0\include;%PATH%
SET PATH=C:\tools\cuda\bin;%PATH%