דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

tfio.genome.read_fastq

צפה במקור ב- GitHub

קרא קובץ FastQ לטנסור

משמש במחברות

משמש בהדרכות

filename שם קובץ של קובץ FastQ.
name שם לפעולה (לא חובה).

sequences Tensor מחרוזת.
raw_quality Tensor מחרוזת.