หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tfio.image.decode_dicom_image

ดูแหล่งที่มาบน GitHub

การรับข้อมูลรูปภาพ DICOM

ใช้ในโน้ตบุ๊ก

ใช้ในบทเรียน

แพ็คเกจนี้มีการดำเนินการสองอย่างซึ่ง DCMTK ฟังก์ชัน DCMTK decode_dicom_image ถอดรหัสข้อมูลพิกเซลจากไฟล์ DICOM และ decode_dicom_data ถอดรหัสข้อมูลแท็ก dicom_tags มีแท็ก DICOM ที่เป็นประโยชน์เช่น dicom_tags.PatientsName เรายืมสัญกรณ์แท็กเดียวกันจาก pydicom

การใช้งาน DICOM โดยละเอียดมีอยู่ใน บทช่วยสอน

หากแพ็คเกจนี้ช่วยได้โปรดอ้างอิงด้านล่าง:

@misc{marcelo_lerendegui_2019_3337331,
  author    = {Marcelo Lerendegui and Ouwen Huang},
  title    = {Tensorflow Dicom Decoder},
  month    = jul,
  year     = 2019,
  doi     = {10.5281/zenodo.3337331},
  url     = {<a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.3337331">https://doi.org/10.5281/zenodo.3337331</a>}
}

contents Tensor ของสตริงชนิด 0-D สตริงไบต์ที่เข้ารหัสไฟล์ DICOM
color_dim bool เสริม ค่าเริ่มต้นเป็น False หากเป็น True ช่องที่สามจะถูกผนวกเข้ากับภาพทั้งหมดที่สร้างด้วยเทนเซอร์ 3 มิติ ภาพสีเทา 1024 x 1024 จะเป็น 1024 x 1024 x 1
on_error ค่าเริ่มต้นในการ skip แอ็ตทริบิวต์นี้สร้างลักษณะการทำงานในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการเปิดรูปภาพหรือหากประเภทเอาต์พุตไม่สามารถรองรับค่าอินพุตที่เป็นไปได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้ตั้งค่า dtype เอาต์พุตเป็น tf.uint8 แต่อิมเมจ tf.uint16 ประเภท tf.uint16 strict โยนข้อผิดพลาด skip ส่งคืนค่าเทนเซอร์ว่าง 1 มิติ lossy ดำเนินต่อไปพร้อมกับการดำเนินการที่ปรับขนาดค่าผ่านแอตทริบิวต์ scale
scale ค่าเริ่มต้นเพื่อ preserve แอตทริบิวต์นี้กำหนดว่าจะทำอย่างไรกับมาตราส่วนของค่าอินพุต auto จะปรับขนาดค่าอินพุต auto หากประเภทเอาต์พุตเป็นจำนวนเต็ม auto จะใช้มาตราส่วนเอาต์พุตสูงสุดตัวอย่างเช่น uint8 ซึ่งเก็บค่าจาก [0, 255] สามารถยืดเป็นเส้นตรงเพื่อเติม uint16 ที่เป็น [0,65535] หากเอาต์พุตเป็นแบบลอย auto จะปรับขนาดเป็น [0,1] preserve ค่าตามที่เป็นอยู่ค่าอินพุตที่มากกว่าเอาต์พุตสูงสุดที่เป็นไปได้จะถูกตัดออก
dtype tf.DType เป็นทางเลือกจาก: tf.uint8 , tf.uint16 , tf.uint32 , tf.uint64 , tf.float16 , tf.float32 , tf.float64 ค่าเริ่มต้นเป็น tf.uint16
name ชื่อสำหรับการดำเนินการ (ไม่บังคับ)

Tensor ประเภท dtype และรูปร่างถูกกำหนดโดยไฟล์ DICOM