ByteBufferExtractor

genel sınıf ByteBufferExtractor

ByteBuffer MlImage çıkarmak için yardımcı program.

Şu anda yalnızca MlImage.STORAGE_TYPE_BYTEBUFFER ile MlImage desteklemektedir, aksi takdirde IllegalArgumentException oluşturulacaktır.

Genel Yöntemler

Statik ByteBuffer
çıkar ( MlImage görüntüsü)
Bir ByteBuffer MlImage çıkarır.

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel statik ByteBuffer özü ( MlImage görüntüsü)

Bir ByteBuffer MlImage çıkarır.

Döndürülen ByteBuffer depolama türü MlImage.STORAGE_TYPE_BYTEBUFFER olan ilk kullanılabilir ImageProperties sahip salt okunur bir görünümdür.

Parametreler
resim
İadeler
Atar
YasadışıTartışmaİstisna görüntü bir ByteBuffer depolama alanı içermediğinde.