เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

BaseOptions

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
ประชาชน BaseOptions ระดับนามธรรม

ตัวเลือกในการกำหนดค่า Task APIs โดยทั่วไป

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ BaseOptions.Builder Builder สำหรับ BaseOptions

ผู้สร้างสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

คง BaseOptions.Builder

วิธีการสืบทอด

ผู้สร้างสาธารณะ

BaseOptions สาธารณะ ()

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง BaseOptions.Builder สร้าง ()