ขอขอบคุณที่เข้าร่วม Google I/O ดูเซสชั่นทั้งหมดตามความต้องการ ดูตามความต้องการ

ComputeSettings.Builder

สาธารณะคง ComputeSettings.Builder ระดับนามธรรม

Builder สำหรับ ComputeSettings

ผู้สร้างสาธารณะ

Builder ()

วิธีการสาธารณะ

นามธรรม ComputeSettings
นามธรรม ComputeSettings.Builder
setDelegate ( ComputeSettings.Delegate ผู้รับมอบสิทธิ์)

วิธีการสืบทอด

ผู้สร้างสาธารณะ

ประชาชน Builder ()

วิธีการสาธารณะ

ประชาชนนามธรรม ComputeSettings สร้าง ()

ประชาชนนามธรรม ComputeSettings.Builder setDelegate ( ComputeSettings.Delegate ผู้รับมอบสิทธิ์)

พารามิเตอร์
ผู้แทน