เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

ComputeSettings.Delegate

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
สาธารณะคง ComputeSettings.Delegate enum สุดท้าย

ตัวเลือกผู้รับมอบสิทธิ์ TFLite accelerator

วิธีการสืบทอด

ค่า Enum

สาธารณะคง GPU ComputeSettings.Delegate สุดท้าย

สาธารณะคงสุดท้าย ComputeSettings.Delegate NNAPI

สาธารณะคงไม่มี ComputeSettings.Delegate สุดท้าย