เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

TaskJniUtils.EmptyHandleProvider

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
สาธารณะคง TaskJniUtils.EmptyHandleProvider อินเตอร์เฟซ

น้ำตาลไวยากรณ์เพื่อรับ nativeHandle จากรายการพารามิเตอร์ที่ว่างเปล่า

วิธีการสาธารณะ

นามธรรมยาว

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน createHandle ยาวนามธรรม ()